میزان رضایت مندی شما از عملکرد شورای چهارم شهر لار چقدر است؟

نتایج

Loading ... Loading ...

انتشار در16 می 2014 ساعت 2:34 ق.ظ سرویس:آفتاب, برگزیده ها 6 دیدگاه 2,936 بازدید

انجمن آفتاب؛ جايي كه اهالي سياست نيز از شعر مي گويند!

گزارش اين هفته انجمن شعر آفتاب لار:

انجمن آفتاب؛ جايي كه اهالي سياست نيز از شعر مي گويند!

جلسه اين هفته يعني ۲۳ ارديبهشت ۹۳ انجمن شعر آفتاب به روال سابق خود يعني ۹ شب در فرهنگسراي مرتضوي برگزار شد. اين هفته اما نه در حياط و كنار حوض كه در سالن و مقابل كولر. خليل روئينا همچون هميشه جلسه را با قرائت يك شعر انتخابي از شعراي مورد علاقه خود! آغاز كرد. اين بار شعري از شاعري به نام «مجتبي صادقي» كه موضوعي متناسب با مناسبت اين شب يعني روز پدر داشت.

شعر اخوان نه غم انگيز نه خشمگين بلكه «غماخشمگين» است!

پس از او اسد گرامي كه چند هفته اي است با «خوانش» يعني تاويل اشعار شعراي مطرح كشور بار علمي جلسات را به شدت ارتقا داده است شعري از اخوانِ ثالث انتخاب كرد و توضيحاتي درباره آن داد. شعر انتخابي او «باغ من» اخوان بود. او توضيحات خود را اينگونه شروع كرد: اين شعر هرچند نتوانست به اندازه شعر مثلا «زمستان» مورد توجه واقع شود اما به مراتب از آن تكنيكي تر است و جزو آثار موجز اخوان محسوب مي شود. وي افزود: اين شعر قافيه اصلي ندارد يعني همان عنصري كه نيما آن را «زنگ شعر» مي نامد يا پايان بخش سطر و يكي از عوامل وحدت بخش شعر. وي اضافه كرد: ولي با اين وجود اخوان آن را با برخي عوامل تكنيكي و حسي جبران مي كند؛ چطور؟ مي آيد و از قوافي مياني، ساختار فكر، نمادگرايي، پارادوكس معنايي و سمبوليسم آوايي استفاده مي كند.

4

در اين لحظه از زمانِ انجمن سيد منصور كشفي و رضا مذاهبي به جمع اضافه شدند و پس از سلام و احوالپرسي مرسوم؛ گرامي به ادامه توضيحات خود پرداخت. مهمترين بخش سخنان او در اين لحظه مقايسه اخوان با كسرايي بود. گرامي معتقد است بسياري از اشعار كسرايي در آثار اخوان فربه تر و پخته تر مي شود و براي نمونه به شعر «باغ ما» كسرايي اشاره كرد. گرامي در ادامه به قرائت «باغ من» اخوان پرداخت و بند بند اين شعر را تفسير و تاويل كرد. او در بخشي از اين توضيحات به نا اميدي اخوان و فضاي نااميدكننده اشعار او اشاره كرد و البته اين حرف را نپذيرفت. او گفت: من اين مساله را قبول ندارم و حق است به اين شعر همان تركيبي را نسبت دهيم كه خود اخوان مي گويد يعني «غماخشمگيني» كه از نااميدي محض به دور است و هنوز اندك شرر اميدي در دل مي پروراند. حرف آخر گرامي نيز اين بود كه توجه كنيم اين شعر و زبان و فضاي آن متناسب با دوره و سال ۱۳۳۵ كشور است.

سخنان گرامي به پايان نرسيده بود كه كاظم رحيمي نژاد، محسن زارع، صمد كامجو و حميد منشي وارد شدند و باز هم همان سلام و احوال پرسي هاي مرسوم!

«زمستان» جبران مافات اخوان از گذشته است

خليل روئينا گفت: خوشبختانه امشب اكثر اندوخته هاي ادبي شهر اينجا هستند و بهتر است بجاي شعرخواني، بيشتر گفت و گو كنيم. رحيمي نژاد كه پايان نامه اش درباره اخوان بوده به درخواست جمع خواست اندكي به توضيحات گرامي درباره اخوان اضافه كند. شروع حرف هاي او به «فارسي» همان و متورم شدن رگ گردن و قرمزي صورتِ صمد كامجو همان! پس از آن يك دوره كامل ديگر از انواع مباحث زبان شناسي و گويش شناسي و دشمن شناسي مطرح شد تا بالاخره كامجو اندكي آرام گرفت.

2

رحيمي نژاد اين بار به تعبير مورد علاقه كامجو يعني «زبان لاري؛ و لاغير» شروع كرد و گفت: همانطور كه مي دانيد اخوان ابتدا به عضويت حزب توده درآمد و توده اي ها نيز با مصدق به شدت مشكل داشتند و حتي در مقطعي براي تقابل با او با شاه همراهي كردند لذا اخوان نيز شعر بدون تاريخ! «سترون» را در تقابل با مصدق مي گويد. رحيمي نژاد افزود: تا اينكه اخوان به زندان مي افتد و آنجا تجربه ديدن مصدق را پيدا مي كند و تازه از سال ۳۴ است كه متوجه مي شود مصدق كيست لذا من فكر مي كنم مجموعه «زمستان» او در واقع جبران مافات است و گذر از يك ضد مصدقي تمام عيار!

وي ادامه داد: اخوان پس از آن يعني در سال ۳۵ و ماجرايي كه از آن به نااميدي اش نام برده مي شود بحث «بازگشت به خانه پدري» را مطرح مي كند و رجوع به باستان گرايي كه مجموعه «از اين اوستا» مصداق آن است.

امروز هركسي مثل نيما شعر بگويد گويي مثل رودكي شعر گفته است!

سيد منصور كشفي در ادامه وارد بحث شد و ماجراي تغيير رويه شعرا را به زمان حافظ رساند و گفت: حافظ در زماني كه امير تيمور حاكم شد تصور حكمرواني شايسته اي از او داشت و چند شعر نيز به همين موضوع اختصاص داد اما به مرور متوجه واقعيت شد و در اشعار بعدي خود اعلام ندامت مي كند.

1

گرامي در ادامه گفت: البته ما بايد فارغ از اين مباحث محتوايي به زبان، موسيقي و در كل فرم اشعار اخوان هم دقت كنيم كه دقيقا شعر نو مي گويد و هنوز جا دارد روي تك تك واژگان اشعار او بحث شود.

رحيمي نژاد جواب داد: البته الان شعر نيمايي هم به نوعي شعر كلاسيك محسوب مي شود و اگر كسي امروز شعر نيمايي بگويد مثل اينكه شعر رودكي گفته است! وي افزود: چالش عمده ما در اين زمان اين است كه ديگر قله ادبي نداريم و همين باعث مي شود ما دچار بحران مخاطب يا بي مخاطبي شعر شويم.

گرامي هم گفت: شعر بايد امتداد قبل از خود باشد و انقطاع فرهنگي ايجاد نكند و با اين تعريف مي توان اميدوار بود شعر امروز هم بتواند مسير خود را از بين سنگلاخ هاي زياد پيدا كند.

امروز بجاي جريان با فرديت شعري مواجهيم

در ادامه جلسه نوبت به ناموران رسيد تا شعري از «حامد ابراهيم پور» بخواند. خليل روئينا در توضيح كار اين شاعر غزلسرا گفت يكي از غزلسرايان درجه يك امروز است كه رحيمي نژاد گفت آيا غزل، شعر امروز ماست؟! وي افزود: امروز در غزل هم ما قله نداريم لذا رسيدن به اين شعرا كه شما از آنها تعريف مي كنيد كار سختي نيست و مي توان دو ماهه به آنها رسيد! و همين امر باعث مي شود كه يكي مثل من ديگر علاقه اي به شعر خواندن نداشته باشم چراكه شعر گفتن بسيار پيش پا افتاده و سطحي شده است و همين سهل الوصول بودن، آدم را اذيت مي كند.

7

در اين لحظه منشي وارد بحث شد و گفت: اما آقاي دكتر موضع شما قدري متناقض است؛ از طرفي مي گوييد شاعر بايد فرزند زمانه خود باشد و از طرفي از اينكه امروز قله شعر نداريم ناراحت هستيد. او اضافه كرد: اتفاقا امروز در شعر ديگر با جريان شعري مواجه نيستيم و اين فرديت ها و چهره ها هستند كه هر يك مسيري را مي روند لذا توقع قله بودن اشعار آنها يك توقع سنتي و غير امروزي است.

رحيمي نژاد جواب داد: مهم كاركرد زماني است؛ براي مثال من شايد امروز بتوانم شعر سپيدي قوي تر از شاملو بگويم اما كار اصلي و زيبا را شاملو كرده است و نبايد او را تكرار كنيم.

شعر رقصيدن است در برابر راه رفتن

ساعت داشت به ۱۱ شب نزديك مي شد و ريتم جلسه تندتر از  قبل شده بود. پس از شعرخواني ناموران نوبت به فاطمه محسن پور رسيد تا شعر خود را به دو زبان انگليسي و فارسي بخواند. منشي از او ضرورت دو زبانه گفتن شعر را پرسيد و محسن پور جواب داد: اصل اين شعر فارسي است و چون مدتي با يك دوست خارجي در ارتباط بودم همين شعر را براي او به انگليسي ترجمه كردم.

قناعت پور از او درباره توجه به رقص زبان پرسيد و گفت: جايي از شما شنيدم شعر گفتن را مثل رقصيدن كه مقصدي خاص ندارد و فرايند رقص، خود نوعي هدف است در مقابل راه رفتن كه مقصدي خاص دارد توصيف كرديد. قناعت پور گفت: اين توصيف كه از پل والري است بسيار مهم است اما خود شما در اشعارتان اين موضوع را زياد رعايت نمي كنيد.

منشي گفت: من هم احساس مي كنم قدري با شعر متسامحانه برخورد مي كنيد يعني ظاهرا آنقدر كه لازم است شعر خود را جدي نمي گيريد درصورتي كه شما واجد نگاه خلاقانه در شعر هستيد و اين نگاه متمايز خود را بايد بتوانيد خوب پرداخت كنيد.

8

در ادامه جعفر روئينا در كمال تعجب دو شعر كوتاه خواند كه البته فكر مي كنم چند بيت از شعر كامل خود را خواند چراكه اساسا او شعر كوتاه را شعر نمي داند! و در ادامه مفتوحي شعر موسوم به سفرنامه خود را خواند كه آنها كه تاكنون نشنيده بودند را بدجور تحت تاثير قرار داد. پس از او نوبت به سيد منصور كشفي رسيد تا ابتدا شعري منسوب به امام علي (ع) را به زبان عربي و از حفظ بخواند با اين مضمون كه آدم ها چهار دسته اند: آنها كه دنيا را دارند و آخرت ندارند، آنها كه آخرت دارند و دنيا ندارند، آنها كه هر دو را دارند و آنها كه هيچ يك را ندارند.

در پايان جلسه نيز خليل روئينا دو رباعي خواند و بهانه اي شد تا سيد منصور كشفي نيز يك رباعي از خودش در مورد تلاقي فصل بهار و تولد امام علي (ع) بخواند. اين جلسه در حالي تمام شد كه احساس كردم هنوز خيلي ها و از جمله سيد علي هاشميان حرف هاي زيادي براي گفتن داشتند كه احتمالا به هفته هاي آينده موكول كردند. جلسه ساعت ۱۱/۵ شب به پايان رسيد؛ جلسه اي كه چند چهره حاضر و معروف سياسي آن فقط از شعر گفتند و اين خاصيت انجمن آفتاب است. شايد البته تنها خاصيت!

6 4 3


6 نظر

 1. ناشناس گفت:

  0

  0

  مگه انجمن روزای سه شنبه نیست ؟
  پس چرا گزارشتون رو انقدر دیر تو سایت میذارید ؟؟؟
  اما در کل ممنون.
  ———
  مديريت: حق باشماست. سعي مي كنيم اين تاخير را در هفته هاي بعد جبران كنيم.

 2. ناشناس گفت:

  0

  0

  آفرين به اين انجمن با اين مباحث علمي و زيبا. مطالب ان واقعا سطح بالايي دارد. اگر اينطور كه نوشته ايد اين نفرات سياسي هستند بايد گفت چقدر سياستمداران باسوادي هستند.

 3. محمد گفت:

  0

  0

  اطلاعاتمان نسبت به اخوان ثالث زيادتر شد. ممنونيم از جناب آقاي گرامي و رحيمي نژاد.

 4. عبدالرضامفتوحي گفت:

  0

  0

  سلام
  خسته نباشي حميد جان گزارش زيبايي بود اميدوارم كه انجمن همين روند رو ادامه بده . تنها چيزي كه باعث ماندگاري و پيشرفت اعضاي انجمن شده با تمام نقد و نظرها احترامي هست كه به همديگه ميذارن و تا حرمت ها وجود داره مطمئنن استحكام اين انجمن بيشتر ميشه.
  درود بر شما

 5. ناشناس گفت:

  0

  0

  از نظر آقاي رحيمي نژاد كه هيچ شعري شعر زمانه نيست!!! لطفا بگيد خودشون شعر زمانه را تعريف كنن. آقاي منشي هم البته خوب جواب دادن به ايشون.

 6. مرادي گفت:

  0

  0

  عجب انجمني. فكر نكنم در استان فارس شبيه اين انجمن زياد باشد. علمي، صميمي و مداوم. توفيقتان روزافزون باد.

ارسال نظر

طراحی و توسعه توسط رضوان