میزان رضایت مندی شما از عملکرد شورای چهارم شهر لار چقدر است؟

نتایج

Loading ... Loading ...

انتشار در5 ژانویه 2014 ساعت 5:37 ب.ظ سرویس:اجتماعی, عناوین اصلی, یادداشت 7 دیدگاه 2,264 بازدید

جزئي نگري، آفتِ هميشگيِ مديريتِ شهريِ لار است

چند نكته خطاب به شورا و شهردار لار:

جزئي نگري، آفتِ هميشگيِ مديريتِ شهريِ لار است

آيا مشكلات عديده شهر لار فقط با اعتبارات بيشتر حل مي شود؟!

مرتضي رستم پور: از آغاز فعاليت شوراي شهر لار تا كنون، انتخاب «محمدرضا قنبرنژاد» به عنوان سرپرست و سپس شهردار را بايد به عنوان مهمترين و البته نه بهترين تصميم شوراي شهر دانست. بازخورد گفته هاي شهردار لار به عنوان مجري سياست هاي شورا در خصوص اهميت رضايت كاركنان شهرداري به عنوان مقدمه رضايت شهروندان و تشريح عملكرد و برنامه هايش با طرح آسفالت چند خيابان و مبلمان شهري و… بيشتر نشان دهنده اقدامات ضربتي و موردي است براي جلب حمايت مردم و كاركنان مجموعه مديريتي اش تا تلاش بر محور استراتژي مشخصي براي اداره شهر.

هر چند بنا نداريم به اين زودي به نقد عملكرد شورا به عنوان سياستگذار اصلي حوزه شهري بپرداريم اما اطلاع از برنامه هاي شوراي شهر با گذشت چهار ماه از آغاز فعاليتش توقع بي جايي نيست. چرا كه يكي از اصول حركت بر مبناي مديريت راهبردي همانا تبيين استراتژي اتخاذ شده براي آگاهي بخشي و به مشاركت گرفتن شهروندان يك شهر است. تاكيد بر اتخاذ و تبيين استراتژي مديريت شهري توسط شوراي شهر از اين حيث مورد توجه است كه بدانيم از چه منظري به اين مقوله نگاه مي شود و نوع نگاه، حوزه سياستگذاري و عملكرد را مشخص مي كند. در اين رابطه مي توان از چهار منظر به شهر پرداخت: ۱) شهر براي ساكنانش، ۲) شهر با كاركردي منطقه اي، ۳) شهر با كاركردي فرا منطقه اي (در سطح ملي ) و ۴) شهر بين المللي (كه خارج ازبحث اين مطلب است).

۱) شهر براي ساكنانش: از اين منظر بايد شوراي شهر را با عنوان شوراي شهرداري ياد كرد كه شهر را به مثابه يك محيط فيزيكي مي پندارد و تمام همّ و غمّ خود را صرف اقدامات عمراني همچون خيابان سازي و بولوار كشي و… كرده و البته اندك بودجه اي را هم به عنوان فعاليت فرهنگي به «فرهنگسرا» اختصاص مي دهد. اقداماتي موردي كه با انتخاب هر شورا و شهرداري صورت مي گيرد. اما تجربيات گذشته و خواست مردم اين منطقه با توجه به ميل به توسعه بيش از پيش و با گرايش به سمت توسعه فرا منطقه اي و نياز برجسته كردن توان بالقوه و بالفعل نشانگر انتظارات مردم فراتر از اقدامات موردي و فعاليتهاي روزمره شهري است كه امروز از آن صحبت به ميان مي آيد.

۲) شهر با كاركرد منطقه اي: براي رسيدن به اين ديدگاه، شناخت شهر و نقش آن در ارتباط با ساير كاركردهاي شهر و ديگر مناطق همجوار از اهميت ويژه اي برخوردار است. شهر لار بواسطه مركزيت شهرستان، صبغه تاريخي، تعلقات مشترك قومي و تراكم مراكز خدماتي، پذيراي بسياري از مردم شهرها و روستاهاي لارستان و همچنين مناطق جدا شده اي همچون لامرد، مهر، خنج، گراش و حتي بستك براي تامين نيازهاي خود در حوزه هاي درمان، خدمات اداري، حمل و نقل، تجارت و… است كه بي شك مهمترين مركز خدمات رساني در جنوب فارس محسوب مي شود. به بيان ديگر تمامي اينها نشان دهنده گستردگي حوزه نفوذ اين شهر است. اما سوالي كه مطرح مي شود اين است كه در جهت پاسخگويي و جلب رضايت مراجعين و ذينفعان چه اقدامي صورت گرفته است؟!

واضح است كه شورا بايد از لاكِ مديريتِ شهرداري خارج شده و نگاهي وسيع تر به مديريت شهري با استراتژي توسعه منطقه اي و فرا منطقه اي داشته باشد. در واقع توجه به ديگر كاركردهاي شهر چه در حوزه هايي كه در حيطه مديريت شورا و شهرداري است و چه حوزه هايي كه با تعامل و يا ترغيب ساير سازمان ها و نهادهاي مجري و تصميم گير به توسعه زير ساخت هاي شهري كمك مي كند مي توان باعث رونق كسب و كار براي ساكنان شهر و همچنين ارائه بهتر خدمات به مراجعين به لار شد كه ضمن افزايش رضايت مندي و احساس تكريم، در زدودن ذهنيت توابع نسبت به انحصارطلبي لار تاثير بسزايي دارد.

طي اين مدت از جمله كوچكترين و معدود اقداماتي كه شهرداري از اين منظر بدان پرداخته است تقبل زيبا سازي مسير فرودگاه بين المللي لارستان است كه در دوره مديريت گذشته به بهانه خارج بودن از محدوده شهر مورد كم توجهي قرار گرفت. هر چند در اين حوزه نيز كمبودهاي بسياري به چشم مي خورد؛ به عنوان مثال بدليل حجم بالاي پروازهاي خارجي و احتمال راه اندازي پروازهاي عتبات عاليات و حج، براي مسافرين مناطق اطراف كه به لار مراجعه مي كنند خدمات و مراكز رفاهي و استراحتگاهي كه به فرودگاه نزديك باشد پيش بيني نشده است. نزديكترين فضاي سبز موجود به فرودگاه نيز از امكانات حداقلي براي استراحت يا انتظار براي رسيدن موعد پرواز براي مسافران و همراهان برخوردار نيست.

اين كاستي ها در حوزه كسب و كار نيز مشهود است. با وجود سابقه تاريخي لار در اقتصاد بازار و تمايل شهرها و روستاهاي اطراف به عنوان عمده ترين مشترياني كه همچنان مايحتاج خود را از اين شهر تامين مي كنند براي رفاه حال آنان اقدامي صورت نگرفته است. بررسي تاريخ و آثار باستاني به جاي محدود نمودن به كتاب ها و نوشته ها منشاء ايده هايي است براي دوران امروز كه كارونسراهاي مجموعه قيصريه لار از آن جمله است. مكاني براي اطراق و استراحت مسافران و تجار در گذشته كه امروز مي توان با مرمت و تجهيز به زمان سفرهاي چند ساعته به لار افزود. با مشابه سازي اين كاروانسراها در فضاي موجود اطراف قيصريه، ميدان بار قديمي و… و با لحاظ امكاناتي همچون پاركينگ، فضاي سبز، محيطهاي مسقف براي دوري از گرما، سرويس هاي بهداشتي و توجه مبلمان شهري با در نظر گرفتن شرايط اقليمي و… مي توان زمينه اي را فراهم كرد كه سفرهايي كه عمدتا بدليل گرما و نبود امكانات استراحتگاهي تا ظهر خاتمه مي يابد افزايش يافته و از وجود مشتريان اطراف و اكناف در خريدهاي بعد از ظهر و رونق كسب و كار بهره برد. اين مسئله در حوزه درمان نيز قابل تسري است.

 چندي پيش شهرداري تهران به عنوان مديريت شهري توانمند كه در كنار پاسخگويي به نيازهاي ساكنانش خود را در قبال ديگر مناطق مسئول مي داند آمادگي خود را براي همكاري با بيمارستان هاي حوزه شهري اش براي ايجاد استراحتگاهِ همراهان بيمار اعلام نمود. اقدامي كه مديران شهري لار مي توانند با الگو برداري در مورد بيمارستان لار انجام دهند تا ضمن ايجاد مكاني براي رفاه حال همراهان بيماران به نماي ورودي ساختمان بيمارستان كه مملو از چادر و زيلو و افراد سرگشته است سامان بخشد.

۳) شهر با كاركردي فرامنطقه اي: اين گونه از شهرها بواسطه كاركرد غالبشان و يا داشتن زير ساخت هاي ذاتي يا ايجادي شان در كانون توجه هستند و حوزه نفوذشان در سطح ملي است. به عنوان مثال اماكن مذهبي شهرهايي همچون مشهد و قم، طبيعت شهرهاي شمالي، آثار تاريخي و صنايع دستي اصفهان و شيراز و… و به همين شكل شهرهاي صنعتي، دانشگاهي، درماني، مناطق آزاد و… كه از اين زيرساخت ها براي رونق اقتصادي و به تبع آن توسعه در ساير بخش ها بهره مي برند. در اين بين هستند شهرها و مناطقي كه عليرغم فقدان اين امتيازات ويژه، به ايجاد زيرساخت ها و معرفي داشته ها و يا حداقل معرفي شهر خود براي جذب سرمايه گذار و ايرانگرد و… در حوزه هاي مختلف با تدوين استراتژي و يا لابي گري مي پردازند.

 تلاش نمايندگان قزوين و همدان براي انتقال تيمهاي فوتبال پيكان و پاس به شهرشان و همچنين حضور تيم فوتبال گهر «درود» در ليگ برتر ضمن ايجاد شور و نشاط در بين مردم آن منطقه، اين شهر ناشناخته را در اذهان ميليونها ايراني جا داد. لابي لامردي ها براي ساحلي كردن منطقه شان به بهانه اتصال فارس به خليج فارس و معرفي «دِه شيخ» به عنوان بازاري مناسب براي خريد و يا همين نزديكي خودمان، روستاي «گچين» كه توانسته بسياري از مسافران بندر عباس و مناطق آزاد و حتي ساكنان لارستان را براي ساعاتي به خود جذب كند و در زمينه اقتصادي و ايجاد فرصت هاي شغلي براي ساكنانش مفيد باشد نمونه ايي از اين دست است.

و اما لارستان، منطقه اي كه داعيه دار ارتقا و توسعه سياسي است و با داشتن زمينه هاي مناسب در بخش هاي مختلف، به مبحث حوزه نفوذ و كاركرد آن در سطح ملي بي توجه بوده است. به عنوان مثال وزير ارتباطات دولت قبل در سخنراني اش در سالن فرمانداري از توان لار در تبديل شدن به اولين شهر الكترونيكي سخن گفت اما بدليل عدم پيگيري به فراموشي سپرده شد. همچون نيروگاه برق خورشيدي و بسياري از طرح هاي ديگر. در زمينه تاريخ و آثار باستاني با وجود ظرفيت هاي موجود و دلخوشي به عضويت نماينده مان در كميسيون فرهنگي مجلس، اين شهر از حداقل هايي همچون موزه بي بهره است و آثار باستاني فاخري همچون بازار قيصريه، عليرغم قدمت بيشترش نسبت به بازار وكيل شيراز ناشناخته مانده است. همچون آتشكده ها و كاروانسراها و ديگر بناهاي تاريخي.

 درياچه «هيرم» را خيلي از ما نمي دانيم كجاست و يا حداقل نديده ايم. ظرفيت مسير ترانزيتي و سياحتي لار به سواحل خليج فارس كه زمينه مناسبي است براي بهره گيري اقتصادي و معرفي لارستان به مسافران عبوري و ترغيب آنان به اسكان طولاني تر در لار از طريق ارائه خدمات مناسب مورد غفلت قرار گرفته شده و معمولا شهرداري اواخر سال به فكر مي افتد و به چند اقدام موردي و عجولانه بسنده مي كند. ورودي هاي شهر نيز نشان و نمادي از تاريخ و فرهنگ منطقه را يادآوري نمي كند.

حلواي مسقطي نيز به عنوان سوغات اين منطقه كه مي تواند ضمن اشتغالزايي، همچون سوهان قم و گز اصفهان و.. نام شهرش را با خود يدك بكشد از ارائه در سطح ملي عقب مانده است و از تيم هندبال مردان لارستان به عنوان نماد ورزش اين منطقه كه تلاش مي كند به ليگ برتر كشور راه يابد حمايت چنداني نمي شود.

 اينها تنها نمونه اي است از ده ها موردي كه مي تواند در معرفي منطقه و توان بالقوه و بالفعل اش موثر باشد و به دليل نبود استراتژي و برنامه مدون و مديريت راهبردي نتوانسته است از اين ظرفيت ها بهره گيرد. در اين ميان شوراي شهر به عنوان برآيند آراي مردم مي تواند با سياستگذاري و تعامل با ساير بخشهاي مديريتي به شهر و منطقه لارستان در حوزه هاي مختلف وجهه و توان نفوذ در سطحي فرا منطقه اي بخشد. انتظار غالب مردم اين بود و هست كه شوراي شهر با انتخاب شهرداري توانمند و داراي برنامه و استراتژي و دادن اختيارات لازم به منتخبش، فارغ از مسائل خُرد شهري به طرح ها و ايده هاي توسعه منطقه اي و فرا منطقه اي بپردازد. با اين حال اميدواريم كه هم شهردار اين توانمندي را از خود نشان دهد و هم شوراي شهر در انديشه مديريت و سياستگذاري كلان باشد.


7 نظر

 1. ابوالفضل گفت:

  0

  0

  احسنت
  ما نیز از شورای شهر و شهردار محترم لار خواهشمندیم به شعارها و خیالبافی های دور از ذهن اکتفا نکنند و بجای حرف زدن کمی هم برای رضای دل مردم که رضای خدا را در پی دارد تلاش کنند و حداقل امکاناتی رو که هر شهروندی توقعش داره رو فراهم کنند. امکاناتی چون مراکز تفریحی و گردشگری، ایجاد پارکینگ در نقاط مختلف شهر، ایجاد یک ترمینال واحد و مرکزی، تقسیم نمودن شهرداری لار به چند ناحیه برای رسیدگی بهتر به همه مناطق شهر لار، تشویق مالکان و سرمایه داران برای رونق بخشی و ساخت و ساز در مناطق بایر درون شهر چون بین دوشهر و بسیاری از قسمت های شهر جدید و و و که مطمئنا خودتون بهتر اطلاع دارین.

 2. شهر سوخته گفت:

  0

  0

  نقد خوب است خصوصا که کار نقد کننده سهل است و به راستی نقد کردن زیبا و آسان (نسبت به مقام پاسخگو) است – از نقدهای رفته در این مقال جز دسته بندی اولیه آن دیگر موارد یا بسیار کلی و شعاری است یا بسیار جزیی بینی – نویسنده عزیز و دلسوز می بایست فرآیند اصولی (علمی تر) و مدقن تری در پیش بگیرد. یا حق

 3. 0

  0

  با عرض سلام و خداقوت و تبریک به خاطر ایجاد سایت.
  پایگاه خبری تحلیلی “خنج کهن”، جدیدترین اخبار، رویدادها و حواشی شهرستان خنج را پوشش می دهد. اخبار شهرستان خنج را میتوانید از “خنج کهن” دریافت نمایید.
  سایت خبری شما در پیوندهای “خنج کهن” درج گردید. از شما نیز میخواهیم در صورت تمایل، “خنج کهن” را به پیوندهای خود اضافه نمایید.
  همیشه خوش خبر باشید. یاعلی (ع)
  ———————-
  مديريت: از اظهار لطفتان ممنونيم. درصورت تصويب ايجاد پيوند و درج لينك ديگر سايتها در «آفتاب» حتما سايت شما را در آن مي گنجانيم. موفق باشيد.

 4. کوی گاله گفت:

  0

  0

  مشکلات کوی گاله هنگام بارندگی
  http://upload7.ir/imgs/2014-01/09452913410314858695.jpg

 5. ه.دلاور گفت:

  0

  0

  دوست عزیز جناب رستم پور -مطالب شما بسیار زیبا و در حدی علمی بود .اما آنجه که شهرهای کوچک با آن دست به گریبان است و نباید از نظر دور نگه داشت اعتبارات عمرانی است.شهردار بدون اعتبارات هرچند توانمند باشد ، ناتوان خواهدشد.تلاش شهروندان جهت پرداخت عوارض گوناگونی که طبق قانون باید پرداخت نمایند،تلاش خیرین جهت شهرسازی و زیباسازی شهر، اخد اعتبارات دولتی از سرفصل های مختلف همچون دو درصد نفت ، از یک طرف و از دیگر سو ، نگاه کلان شهرداری و شورای شهر ، همانطور که در مقاله زیبایتان فرموده اید به مجموعه ای از خدمات به خصوص خدمات زیرساختی نه فقط خدمات شهرسازی و زیباسازی میتواند بسیار مثمر ثمر باشد.

 6. ناشناس گفت:

  0

  0

  جانا سخن از زبان ما می گویی……بسیار عالی شورای شهر محترم…شهردار عزیز…همین مقاله را تبدیل به برنامه اجرایی کنید لطفا نقد را با نقد جواب ندهید ..شروع کنید به اجرایی کردن نقطه نظرات… م–ع

 7. ناشناس گفت:

  0

  0

  چرا تعداد بازدید از این مطلب در سر صفحه قید نشده

ارسال نظر

طراحی و توسعه توسط رضوان