میزان رضایت مندی شما از عملکرد شورای چهارم شهر لار چقدر است؟

نتایج

Loading ... Loading ...

انتشار در18 سپتامبر 2014 ساعت 6:16 ب.ظ سرویس:مطلب شما 2 دیدگاه 1,605 بازدید

ركود چرخ توسعه

پيرامون مواضع اخير يادگار امام (ره)

ركود چرخ توسعه

Karamiغلام كرمي اردي/ مهرستان: روند تغییر وتحولات همه جانبه در ساختارهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جوامع وتنوع کمی وکیفی نیازهای افراد بشر ضرورت تمسک به ابزارها و وسائلی که جامعه را در مسیر پرتلاطم رشد و توسعه ی همه جانبه بمنظور دست یابی به اهداف، لاجرم و غیر قابل اغماض ساخته است. ازجمله ی این ابزارها، برنامه به عنوان عامل وهنر مدیریت بعنوان ضامن تحقق وگسترش عدالت اجتماعی قابل ذکراست.

برنامه: وسیله ای است که به کمک آن اهداف متعالی جامعه، هم در بعد کمی وهم در بعد کیفی با سهولت بیشتری محقق می گردد. نتیجه ی مورد انتظار برنامه درهرجامعه باهرحوزه ی نفوذی بسته به توان مدیری است که وظیفه اش تعمیم فرصتها و مواهب خدادادی در اختیار به کل افراد و مناطق حوزه ی مدیریتی اش می باشد. دست آورد این فعل مدیر در سایه ی حسن تدبیر و بهره گیری هرچه مطلوبتر از اهرمهای در دسترس می تواند گسترش دموکراسی باشد تا سرنوشت افراد در مسیر صحیح رشد و بالندگی مادی و معنوی قرارگیرد.

پرواضح است لازمه ی تحقق این استراتژی سپردن عنان مدیریت جامعه بدست مدیران لایق و شایسته ای است که منتخب مردم باشند یعنی با مقبولیت و از پایگاه قوی اجتماعی برخوردار و دارای کفایت و لیاقت و یدی مشروعیت زا باشند تا شاهد بحرانهای مدیریتی که دامن گیر نظامهای اقتدارگرا و غیر دموکراتيك است نباشیم .

پس از بیان این مقدمه ی کوتاه نظر به گستردگی دامنه ی توسعه در این مقال تنها به بحث پیرامون یکی از محورهای توسعه که پروژه ی سیاسی امنیتی است می پردازیم تا درصورت مجال به سایر محورها نیز در آتی پرداخته شود .

طبق نظر علماء و دانشمندان دانش اجتماعی و صاحب نظران مسائل سیاسی  فلسفه ی استقرار و تولد نهادها در جوامع برای پاسخ به نیازهای افراد جامعه است و یکی از سیستمهائی که درتوسعه ی سیاسی امنیتی مطرح می باشند نهادهای سیاسی است. در استقرار نهادهای سیاسی مانند هر نهاد دیگری برون دادهای مورد انتظار تابع درون دادهايی است که قطعا هزینه بر نیز می باشند و درصورت عدم حصول انتظارات بایستی نخست عامل یا عوامل مانع نیل به اهداف را مورد ارزیابی قرار داد و سپس به این نکته توجه کرد که در استقرار نهادهای مذکور دو پارامتر اقتدار و قدرت  قابل توجه می باشند که لاجرم ذیلا به آنها می پردازیم:

قدرت :درعرف دیوانی آن است که از طریق ابلاغ رسمی مقام مافوق درقالب حکم به فردی از افراد مجموعه اعطاء میگردد و آن فرد با این حکم اجازه می یابد در چارچوب مقررات و آئین نامه ها درحوزه ی مسئولیت خود به اعمال مدیریت بپردازد و در راستای تحقق اهداف سازمان مطبوع خود گام بردارد البته قدرت شرط لازم اعمال مدیریت است ولی شرط کافی نیست از منظر ماکس وبر: «قدرت؛ احتمال رسیدن افراد به خواسته های خود، علی رغم مخالفت ومقاومت دیگران است». (۱۸۱ :۱۹۷۰٫M. Weber)

کسی که دارای ابلاغ است دارای قدرت است اما قدرت بالقوه، این موضوع بیانگر تفاوتی است که بین تملک قدرت و اعمال آن وجود دارد پس این اعمال قدرت است که جنبه ی محوری می یابد و اعمال قدرت نیز مستلزم اقتدار کافی است.

اقتدار: برخلاف قدرت اقتدار غیر قابل ابلاغ و تقریر و تفویض می باشد و این مفهوم از جمله برجستگی های منحصر به فرد نظام برگرفته از منشور قرآن کریم و سنت شریف یعنی جمهوری مقدس اسلامی است و این عنوان که به اعتقاد برخی از جمله کوهن درکتاب ساختارانقلابهای علمی[۱] قابل تعریف نیست اما قابل تشخیص است زائیده ی حضورمردم، که ارزنده ترین پشتوانه ی نظامهای سیاسی است می باشد ونتیجه ی عینی این موهبت مشروعیت ومقبولیتی است که ما بعنوان شاگردان مکتب امام راحل(ره) ومخاطبان رهنمودهای رهبری ازاصول لاینفک باور خود می دانیم ودر حیات کوتاه سیاسی خود بارها معجزه اش را تجربه کرده ایم ودر پیشانی باور خود بیان نورانی امیر مومنان علی(ع) آنجا که فرمود : لا رأی لمن لایطاع  ترجمه[۲]: ( کسی که نظرش مشتری ندارد قابل پیروی واطاعت نیست) به ودیعه داریم وآنرا بارها لمس کرده ایم .

شاه تمام ابزارهای قدرت را در دوران حکومت خود دراختیار داشت و امام (ره) از هیچیک از ابزارهای قانونی بهره ای نداشت اما در مقابل شاه هیچگونه مقبولیت وپشتوانه مردمی نداشت درنتیجه علیرغم داشتن قدرت سیاسی – نظامی درحد ژاندارم منطقه و برخورداری از کلیه ابزارهای قدرت زا از اقتداری برخوردارنبود و امام(ره) درنهایت سادگی بدلیل دارا بودن مقبولیت وپشتگرمی به حمایت ملت آنگونه طومار رژیمش را درهم پیچید.

پس اندیشه ی جمهوریت درون داد با پشتوانه ی استواری است که برون داد آن نهاد مقدس جمهوری اسلامی است نهادی که استقرارش پاسخی بود درخوربه نیاز فطری آحاد امت شهادت مسلک ولایتمدار پیرو قرآن کریم و سنت شریف همان نهادی که بارزترین مطلوبش حضور مردم است. پس حاصل حضور مردم جمهوری اسلامی ونتیجه ی برپائی جمهوری اسلامی حضور شعورمند مردم باورمند درعرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و… است

در این باورمرزی بین ایجاد و ابقاء نمی تواند وجود داشته باشد چرا که تا میزان رأی ملت است نظام برخواسته از رأی ملت استوار و پابرجاست واهداف متعالی اش محقق و تحصیل حاصل ولی هرگاه این رویکرد استراتژیک و مبتنی بر مبانی تئوریک نظام به هر دلیل مورد تشکیک واقع شده و بدیلش حکومت بی نیاز به رأی ونظرامت  قرارگیرد و قرائت غریب در رأس امور نبودن خانه ملت با توجیه اینکه امامت منصبی الهی است نه شأنی اجتماعی که درآن جمهور تأثیر داشته باشند غافل از اینکه همان منصب الهی منوط به شرایط اجتماعی است بی شک و تردید ظهوراستبداد با آن پیشینه و ساختار دور از انتظار نخواهد بود زیرا حاصل چنین درون داد کم عمق زاویه داربا اندیشه های بنیانگذار فقید و معمار کبیر انقلاب غیر از برون داد جایگرینی حکومت اسلامی به جای جمهوری اسلامی نمی تواند باشد.

لازم به ذکر اینکه وقتی در پروسه توسعه سخن از درون دادها به میان می آید برخلاف ذهنیتهای غالب همیشه این درون دادها مادی نیستند بلکه بهره گیری از الفت ورأفت اسلامی، نمایاندن صداقت درقول وفعل، تلاش جهادی خالصانه و بدون شائبه و به مشورت و مشارکت طلبیدن خردمندان اندیشوربا اندیشه های ناب برآمده از چشمه سارهای زلال وحی با قرائت های جامع الاطراف در حوزه ی مدیریت اسلامی، مؤثرترین درون دادهای مطرح دراین عرصه می توانند باشند در این صورت بدیهی ترین برون داد این مکانیسم علاقمندی عاشقانه و پایبندی به اصول وارزشهای آحاد ملت با آرامشی مثال واره درایفاء نقش شهروندی خود خواهد بود.

زیرا توسعه دراین نوع نگاه حسب مطالبه ی مقام معظم رهبری در ابلاغ برنامه اول توسعه کل کشورارزش است. ایشان درآنجا فرموده است: «برنامه اول باید تبدیل شود به یک ارزش وفاصله ازبرنامه بشود ضد ارزش».

به اذعان پژوهشگران در بین محورهای توسعه آنچه کلیدی تر و البته پراهمیت ترازسایرپروژه ها، پروژه ی سیاسی است. پروژه و محور بی بدیلی که تحققش موجب تثبیت وتحکیم نظامهای سیاسی است. وفهم بایسته اینکه، بین امنیت و توسعه رابطه ی متقابلی وجود دارد یعنی این دو دو روی یک سکه هستند و پدید آورنده ی یکدیگر یا به تعبیر روان تر از هرکدام شروع کنیم  می توانیم به دیگری برسیم دراهمیت این پروژه همین بس که گفته می شود این پروژه آنچنان محوری و زیربنائی است که توسعه ی همه جانبه با تمام مختصاتش مستلزم آن و البته، ضمن زیربنایی بودن شکننده ترین محورها نیزاست و قابل تأمل اینکه شکستنش به معنای شکستن تمام پروژه ها و نهایتا رکود چرخ توسعه زیرا در نبود امنیت سخن از توسعه یافتگی و برخورداریهای مادی ومعنوی انتظاری بیهوده وتوقعی دوراز ذهن است .


2 نظر

 1. مهرزاد گفت:

  0

  0

  درتأیید هشدار یادگار امام(ره) به خطر تحریف اندیشه های امام این نویسنده مصداقی تر به کسانی که درزمان امام (ره) مخالف برخی افکار امام از آنجمله مردمسالاری ونقش رأی مردم درحاکمیت بودند وهنوزهم برنظرمخالف خود اصرار دارند پاسخ محکمی داده وما منتظر جواب همسویان آنها درشهرستان هستیم اصولگراها بخوانند وجواب دهند اگردارند ……..

 2. بهروز گفت:

  0

  0

  ماکه بیشتر سن داریم بیا می آوریم وقتی سردبیر روزنامه رسالت یعنی مرحوم آذری قمی درپیش از خطبه های نمازجمعه تهران درحیات امام امت (ره) آنگونه بارها وبارها برافکارامام می تاخت ونظرات فقهی امام را چون احکام اقتصادی را زیر سوال میبرد تااینکه امام به آقای سید محمد خاتمی دستور جواب به ایشان راداد وجناب خاتمی هم قبل ازخطبه ها سخنرانی معروف جنگ فقر وغنا را ایراد کرد وازافکار اقتصادی امام زیبا دفاع کرد

ارسال نظر

طراحی و توسعه توسط رضوان