میزان رضایت مندی شما از عملکرد شورای چهارم شهر لار چقدر است؟

نتایج

Loading ... Loading ...

انتشار در۱۸ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۶:۴۱ ب.ظ سرویس:برگزیده ها, یادداشت یک دیدگاه 193 بازدید

«عکاسی خبری» هنری قصه‌گو

به بهانه روز خبرنگار

«عکاسی خبری» هنری قصه‌گو

حسین بامداد*: جهان امروز با تحولات بسـیاري در عرصـه هـاي علمـی، فرهنگـی، هنري، سیاسی و اقتصادي مواجه است و «رسانه» در این میان مهم تـرین بسـتر تحـول سـاز در سـاختار تحـولات اجتمـاعی اسـت، بـه گونــه اي که امروزه تضمین بقـا و توسـعه پایـدار در هـر جامعه ای  منوط به رویکرد و نقش موثــري است کـه رسانه هـا بـر می گیرند.

در این میان، عکس خبری به عنوان یکی از قويترین سـلاح هاي رسانه اي در جهان امروز، نقش به سزایی در جهت دهی جوامـع برعهده دارد؛ تا جایی که امروزه توسعه ارتباطات سیاسی، اقتصادي و فرهنگی، به شدت متأثر از این قالب رسـانه اي اسـت .

عکس به واسطه ماهیت دیداري و قابلیت استنادي اش و همچنین تـأثیرات روانی عمیقی کـه برجـاي مـی گذارد، توانسـته اسـت توجـه صـاحبان سرمایه، فرهنگ و سیاست را در تمام جوامع به خود جلـب کنـد و از طریق تسلط و همراه سازي اذهان گـروه هـاي مختلـف اجتمـاعی بسـتر مناســبی بــراي تحقــق در زمینــه هــاي گوناگون فراهم سازد.

میلیون ها نفر از مردم جهان، هر روز از طریق عکس از رخـدادهاي علمی، فرهنگی، هنري، ورزشی و سیاسی مطلـع مـی شـوند. تصـور اینکه جهان امروز حتی لحظـه اي بـدون عکـس و تصـاویر باشـد، امري محال به نظر می رسد و این مسئله خود حکایت از ابعاد نفوذ و تأثیرگـذاري عمیـق ایـن حـوزه در قلمـرو زنـدگی اجتمـاعی دارد. همین امر موجب شده تا عکس تبدیل به یـک مـدیاي ارتبـاطی بـا قابلیت «رسانه»اي شود و توانایی فرهنگسازي را بـه خـود بگیـرد.

این فرآیند راهبردي که به مدد عکـس در بسـتر جوامـع گونـاگون رخ داده است، این فرض خاص را تایید می نماید که عکاسی واجد تاثیرات عمیق اجتماعی و سیاسی است چون علائم واضحی از نفوذ در لایه هاي مختلف اجتماعی را به ما نشان می دهد.

در واقع از همه این موضوعات که بگذریم همه می دانیم که عکسی ثبت نمی شود مگر آنکه عکاس تیز بینی پشت ویزور دوربین قرار گرفته باشد یا بهتر است اینگونه بگوییم که عکاسی خبری هنری قصه‌گو است که سعی دارد تا از همه محدودیت‌های زبانی و فرهنگی عبور ‌کند و زندگی را همان‌طور که هست؛ مستند و به دور از تحریف نشان دهد.

اما سوال اینجاست رسانه ها و روابط عمومی ادارات چقدر به این مطالب معتقد هستند؟!

امروزه با ازدیاد عکاسان و خبرگزاری‌های مختلف؛ رقابتی تنگاتنگ میان آنها به وجود آمده و باعث شده تا گاهی شاهد عرضه رایگان عکس روی خروجی‌ها و کاهش سایز لوگوی منتشر شده در آنها باشیم که این موضوع از نظر مدیران راهی برای جذب مخاطب بیشتر به رسانه متبوع خودشان تفسیر شده است،  موضوعی که هر از چند گاهی دغدغه عکاسان پیشکسوت و فعلی مطبوعات کشور است و ایراداتی را بر آن وارد می‌کنند و خواستار رعایت حقوق مولف هستند.

بی‌توجهی جامعه رسانه‌ای و بعضی مدیران روابط عمومی ها به عکس، موضوعی است که باعث شده تا روزبه‌روز عکاسی در رسانه‌ها به حاشیه رانده شده و کمتر به آن بها داده شود.

در دنیای امروزی؛ عکس دیگر به‌عنوان یک امر تزئینی در متن به کار نمی‌رود بلکه عکس بخشی از متن است که به خوانایی و درک درست مطلب توسط مخاطب کمک می‌کند. در شرایطی که زندگی‌ها سریع شده و مردم فرصت کمتری برای خواندن دارند، عکس می‌تواند جایگزین مناسبی برای انتقال اخبار و مفاهیم در زمان کوتاه باشد.

این نوع نگاه توسط مدیران رسانه‌ها که در کنار خبر عکسی را منتشر می‌کنند که نه نام عکاس دارد و نه سنخیتی با خبر؛ باید کنار گذاشته شود و عکس را به مثابه خبری بدانند که بدون کلمه حاوی پیام در خود است و می‌تواند منظور خود را هرچه سریع‌تر به مردم انتقال دهد.

نگاه منفی مدیران و مسئولان درون سازمانی و برون سازمانی به گزارش‌های تصویری و عکس‌های مستندی که از بحران‌ها و کاستی‌های جامعه و سازمان‌های مختلف است را نباید با برچسب‌هایی چون سیاه‌نمایی مساوی کرد چون عکاس بر حسب ذات فعالیت خود که اطلاع‌رسانی و ارتباط میان مردم و مسئولان است، عمل می‌کند؛ موضوعی که گاهی به اشتباه غرض‌ورزی و اغماض توصیف می‌شود.

نگاه نامناسب مسئولان به عکاسی در خیلی از نشست‌ها و برنامه‌های خبری و محدود کردن حضور آنها در خیلی از مکان‌ها که انگار نوعی مزاحم تلقی می‌شوند، نکته دیگری است که هر چندوقت یک‌بار شاهد آن هستیم به‌طوری‌که این نوع نگرش باید تغییر کند و عکاس را به‌عنوان فردی از جامعه رسانه‌ای که در پی ایفای نقش اطلاع‌رسانی خود است، بشناسند.

استفاده از هنر عکاسی در مستند کردن رخدادها، غیرقابل انکار است به همین سبب نیز یک روابط عمومی موفق برای ایجاد این سندیت باید از هنر عکاسی به بهترین شکل بهره ببرد. با این وجود، در برخی از روابط عمومی‌ها هنوز از عکاسان خبری برای ثبت رخدادهای خبری استفاده نمی‌کنند و عملا خود مبتلابه ابزار عکاسی فرسوده با کیفیت بسیار پایین هستند که می خواهند جایگاه عکاس خبری را به نحوی پر کنند .

از سوی دیگر، نگاه غیرحرفه ای به هنر عکاسی از سوی برخی از مسوولان روابط عمومی باعث شده رخدادهایی که شاید می‌توانست برای آن ارگان و نهاد یک عمر مانایی داشته باشد، براحتی به فراموشی سپرده شده است.

اگرچه تعدادی از مسوولان روابط عمومی بخوبی به اثرگذاری عکاسی در اطلاع رسانی واقف‌اند اما در برخی از موارد نادر نیز کارشناسانی در روابط عمومی‌ها حضور دارند که هیچ شناختی از دوربین ندارند و تنها با چشم‌هایی بسته اقدام به گرفتن عکس از یک رخداد مهم می کنند.

البته این نکته مهم  را هم باید در نظر گرفت که عکاسی خبری فقط دوربین دست گرفتن و در صحنه حاضر بودن نیست بلکه چیزی که عکاس خبری را از هر عکاس دیگری سرآمد می‌کند، نگاه خاص و ثبت متفاوت‌تر از انسان‌هایی است که آن صحنه را می‌بینند.

*مدرس عکاسی خبری و همکار سایت آفتاب لارستان


1 نظر

  1. ناشناس گفت:

    1

    0

    «همین امر موجب شده تا عکس تبدیل به یـک مـدیاي ارتبـاطی بـا قابلیت «رسانه»اي شود»

    میشه یکی این رو تفسیر کنه؟ من متوجه نمیشم!

ارسال نظر

طراحی و توسعه توسط رضوان