میزان رضایت مندی شما از عملکرد شورای چهارم شهر لار چقدر است؟

نتایج

Loading ... Loading ...

انتشار در21 ژانویه 2015 ساعت 12:24 ق.ظ سرویس:یادداشت یک دیدگاه 1,312 بازدید

مجلس دهم و ویژگی نمایندگان

مجلس دهم و ویژگی نمایندگان

1e1637ابراهيم احمدي/ اوز: گرچه یک سال دیگر تا برگزاری انتخابات مجلس دهم باقی مانده است اما نه تنها برای وزارت کشورکلید انتخابات زده شده بلکه بسیاری ازاحزاب وگروه های سیاسی نیزعملا فعالیت انتخاباتی خودرا شروع کرده اند.

هنوز مشخص نشده که انتخابات مجلس آینده به صورت استانی یا با همان سبق وسیاق سابق برگزار می شود اما از آنجایی که صندوق آرا در نظام جمهوری اسلامی می تواند در تعیین سرنوشت آحاد جامعه تاثیرگذار باشد، نمی توان ازکنار آن بی تفاوت گذشت. باید تلاش کرد علاوه برفراهم کردن زمینه حضور حداکثری مردم درانتخابات، ضمن احترام به اقلیت دیدگاه وبرنامه اکثریت بتواند اجرایی گردد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی ازقوای سه گانه ای که امام خمینی(ره)آن را در راس امور می دانند باید دارای خصوصیاتی باشند که  بتوانند نقش خود را ایفا نماید که در این نوشتار به مواردی از آن پرداخته می شود:

۱-تقنین ونظارت دو وظیفه عمده و ذاتی نمایندگان مجلس است که متاسفانه نه دردوران تبلیغات انتخاباتی و نه درزمان حضور در مجلس به آن بهای کافی داده نمی شود. درصورتی که اگر نمایندگان به این وظایف خود بها دهند و مطالعه و بررسی کافی انجام گیردن ه تنها ازقوانین کارآمد وتاثیرگذار بهره مند خواهیم شد بلکه شاهد فسادهایی که هرازمدتی یکی از آنان افشا و اعلام می شود نخواهیم بود. شاید نمایندگان فکر کنند امورتقنینی و نظارتی برای شهروندان ملموس نبوده و برد تبلیغاتی نخواهد داشت وخود را سرگرم دخالت درامور اجرایی وعمرانی که ملموس تر است می کنند اما غفلت از وظایف ذاتی به خصوص دربعد نظارتی منشا بسیاری از مفاسد است که همگی از آن متضرر می شویم وگناه کسانی که از وظایف قانونی خود غافل بوده اند بخشودنی نیست. پس ما نماینده ای را شایسته ورود به مجلس دهم می دانیم که دو وظیفه اصلی قانون گزاری و نظارتی را فراموش نکرده و اگرخواستار پیشرفت منطقه است می تواند پس از مطالعه و بررسی و ارائه طرح منطقه ای، همه مردم منطقه ازمنافع آن بهره مند شوند.

۲-لارستان بزرگ در زمانی به عنوان یکی از ایالات کشور و شامل چندین شهرستان کنونی بوده است (چرایی تفکیک آن مقاله دیگری را می طلبد). نماینده مجلس دهم شورای اسلامی شهرستان های: لارستان، خنج وگراش کنونی باید بتواند درعمل تاثیرگذاری خود را در مجلس دهم شورای اسلامی به خصوص درکمیسیون های مجلس، نطق ها، پیشنهاد لوایح و رایزنی با نمایندگان و وزرای دولت و… به نحوی ایفا نموده که حضورش در مجلس درشان مردم منطقه بوده و مردم حضور آن نماینده درمجلس و دفاع شجاعانه وی ازحقوق ملت به خصوص درامورحساس و سرنوشت ساز را افتخاری برای خود بدانند. حضور منفعلانه درمجلس وپیروی صرف ازجناح خاص فکری و عدم استقلال رای همیشه درجهت منافع عمومی ومنطقه نخواهد بود.

۳-رسیدگی به مسایل حوزه انتخابیه پس از وظایف تقنینی ونظارتی ازجمله وظایف ومشغولیت های مهم نمایندگان است که دربسیاری از موارد درصدر امور وپیگیری های نمایندگان قرارمی گیرد. نماینده مجلس پس از انتخاب، باید به تمام حوزه انتخابیه عادلانه نگریسته وفارغ ازمیزان آرایی که درهرشهر کسب نموده منافع کل حوزه انتخابیه را درنظر بگیرد. تلاش درجهت تحقق شعارها و برنامه های تبلیغاتی خود از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرارگیرد و بداند یکی از معیارهای ارزیابی شهروندان تلاش در این زمینه خواهد بود. بی تردید در ابعاد منظقه ای نیزجناح ها و نیروهایی وجود دارند که تلاش خواهند کرد افکارخود را تحمیل کنند اما استقلال رای و بینش ومنش نماینده وتلاش برای تحقق عدالت وعدم تاثیرپذیری از فشارها می تواند چهره ای مردمی از نماینده مجلس ترسیم ودرتاریخ منطقه ثبت کند.

 


1 نظر

  1. سیما گفت:

    0

    0

    تو هم دلت خوشه ها

ارسال نظر

طراحی و توسعه توسط رضوان