میزان رضایت مندی شما از عملکرد شورای چهارم شهر لار چقدر است؟

نتایج

Loading ... Loading ...

انتشار در13 سپتامبر 2014 ساعت 3:38 ق.ظ سرویس:مطلب شما 6 دیدگاه 1,985 بازدید

پارادايم مقاومت

پارادايم مقاومت

Karamiغلام كرمي اردي*/ صحبت نيوز: پارادایم مشخصا مفهومی است که درفلسفه علم کاربرد دارد ومقصود ازآن اصولی است که بربینش ما نسبت به چیزها وجهان حاکم است.

غیرازاین معنای جامع پارادایم معنای اخصی نیز دارد و نخستین کسی که آنرا در مجامع آکادمیک مطرح کرد و به کاربرد تامس کوهن بزرگ نظریه پرداز فلسفه علم در کتاب ارزشمند خود باعنوان ساختارانقلاب های علمی بود.

نظر به پرید تکرار این واژه در این نوشتار لازم است آنرا در دوحوزه ی  واژه گانی و مفهومی تبیین گردد. مفهوم استراتژیکی که عنوان مقاومت کلید واژه ی مناسبی است برای دگرگونی چشمگیر وقابل اعتنايی که ابتدا منطقه ی ژئوپلتیک خاورمیانه خاستگاهش شد و سپس اقصی نقاط جهان مستعد تغییر از شاخ افریقا تا دوردستهای قاره ی امریکا را دربرگرفت و همه ی جنبشهای مقاومت محور عالم ملجاء خود را بدنه ی استوار با عقبه ی ایدئولوژیک الهی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷شمسی (۱۹۷۹م) ایران دانسته و زمینه های فکری حرکت نجات بخش خود را در ارتباط معنايی با آن معنا می بخشند زیرا انقلاب اسلامی مهم ترین حلقه از زنجیره ی جنبش های آزادیبخش جهان و به مثابه ی پارادایمی نو در عرصه بین الملل است که درچالش با گفتمان هژمونیک غرب قابل تحلیل وتبیین است.

تبیین واژه گانی پارادایم: 

پارادایم از واژه ی یونانی«پارادیگما»Paradigm)  ) گرفته شده و در اصل واژه ای افلاطونی است و به تعبیری ظریف تر تغییر شکل یافته ی مُثل افلاطون توسط مترجمان پس از وی است و معنای اخصّ آن مثالواره یا الگو و سرمشق است و بالاخره آیه ای از آیات کتاب مقدس که متضمن مثالی است به معنای نمونه اما نمونه ای خاص.

تبیین حوزه ی مفهومی پارادایم:

همانگونه که پیش تر گذشت پارادایم اصطلاحی است که در فلسفه ی علم کاربرد دارد و مقصود از آن اصولی است که بر بینش ما نسبت به چیزها و جهان حاکم است و در واقع به یک چارچوب، بستر و یا الگوی مسلطی که به افرادی ازجامعه که باورمند آن هستند می گوید: چگونه درمورد چیزی بیندیشند و چگونه مسئله ای راحل کنند؟ پس پارادایم جهان بینی هستی شناسانه ای است که به باورمندان می گوید اولاً مسأله چیست؟ ثانیاً چگونه از آن همچون جعبه ابزاری درحل مسائل بهره برند؟ کوهن یک نظریه را پارادایم نمی داند بلکه بستری را که آن نظریه در آن شکل گرفته را پارادایم می خواند و بالاخره به زعم او پارادایم نگاه نو هرکس به موضوع و مسئله ی طرح شده است.

هرچند پارادایم کاربردش درفلسفه علم است و درفلسفه ی علم نیز داد سخن ازتجربه است و ازمبانی فلسفه، محوریت عقلانیت و کاربرد اصل ملموس تجربه  با این حال به باور کوهن قواعد عقلانی و تأ ویل و تفسیر در پارادایم و بویژه چرخش پارادایمی راهی ندارد اما او ازمعرفی عنصر آلترناتیو مورد نظر خود نیز عاجز مانده تا اینکه نظریه پردازان مسلمان عنصر دیگری فراتر از عقل را در شاکله این نگاه جستجو کردند و موفق به پرده برداری از آن شدند.

عنصر تعیین کننده ای که در گفتمان تهاجمی اسلام سیاسی در فضای فراهم آمده ی جهان امروز به آن  «روحیه ی شهادت طلبی» اطلاق  می شود. عنصر آلترناتیوی که با ظهور مبارکش کلیه ی معادلات نظام سلطه را به نحو سحرآمیزی برهم زد و پدیده ی نوظهور مقاومت را آنهم با چرخشی پارادایمی ظرفیتهای بالای جبهه ی حق را درجای جای جهان به منصه ظهور رساند.

علت برجستگی این روحیه مطابق تعریف کوهن    

اینکه در هردوره ای یک جریان منسجم به هر دلیلی توانایی خود را در تبیین و پاسخگويی به مسائل جدید از دست می دهد دراین فرصت پارادایم دیگری که توانسته مدل منسجم و کاملی برای تبیین و توجیه نظام مند مسائل ارائه کند جایگزین آن خواهد شد به عنوان مثال پارادایم برخورد تمدنهای هانتینگتون جایش را پس از سالها جلب توجه نظریه پردازان به تز گفتگوی تمدنهای سید محمد خاتمی؛ سردار سرافراز اندیشه های بلند و تزهای مقبول جهانی می دهد و این دو نظریه پرداز هر دو درصدد تبیین علل پیدایش، رشد و بالندگی و انحطاط تمدنها می باشند.

حال که به علت تحقق پارادایم چرخشی جدید پی برده شد لاجرم به مقطع پیدایش آن نیز می بایست اشاره کرد و آنرا روشن ساخت.

 ***

دقیقا پس از شکست مذاکرات باصطلاح صلح دربرابر زمین کمپ دیوید و به خاموشی گرايیدن اندک بارقه های امید به برقرای صلح در سرزمین های اشغالی، بالاخص ازسوی جنبش هايی که برای تحقق آرمان های مردم مظلوم فلسطین به عنوان مصداق بارز تبعیض نژادی و قربانی خشونت صهیونیزم بین الملل پس از سالها تحقیر و مبارزه ی نابرابر و دلبستن به وعده های توخالی جامعه ی جهانی به انتها رسیدند و با کناره گیری از روند صلح و تغییررویکرد منافع خود را در رویاروئی برابربا رژیم نامشروع صهیونیزم دیده وگفتمان مقاومت را به جای مذاکره برگزیدند.

دراین فضا مقاومت اسلامی بعنوان پارادایمی به مثابه یک گفتمان متعارض دربرابرگفتمان دفع الوقت غرب با راهبری وحمایتهای انقلاب اسلامی ایران فرصت یافت تا با طرح خود به صورت یک چرخش مشهود مورد تحلیل واقع شده واثبات شود از این رو برای اینکه بتواند غالب گردد لاجرم می بایست با پارادایم قبل خود را در بحران جدی قرار دهد تا درسایه ی تضعیف سازکارهای معطوف به استیلای آن پارادایم ظرفیتهای بالای خود را نشان دهد زیرا به تعبیر کوهن هژمونی جدید فقط در فضايی قادر به استقرار است که آن فضا از نظم هژمونیک پیشین تخلیه شده باشد.

پس با این استراتژی پارادایم مقاومت به عنوان یک پارادایم جدید مطرح گردید و زمینه ی استیلایش فراهم آمد و سپس با صراحت به جنبشهای آزادیبخش اعلان کرد تنها با این قرائت و نوع نگاه تأمل و واکاوی به انتظار تغییر در یک ایده ی سیاسی با هر عقبه و قدرت به صورت چرخش پارادایمی قادربه خودنمائی است.

البته نکته قابل ذکر اینکه قبل از هر چرخش پارادایمی ناهنجاریها دو جبهه باید بحدی در فضای ذهن و عین افزایش یابد که دیگر نظامی که ایده غالب را نمایندگی می کند قادر به حل مشکلات پیرامون خود نگردد و از آنسو راه حلهای رقیب نیز آنقدر جدید و با جاذبه جلوه کند که ابتکار عمل را از رقیب گرفته و افکار عمومی را معطوف خود سازد.

این فضا و شرايط بهترین زمان و آرمانی ترین مقطع برای پیروزی و تفوق پارادایم مقاومت  است زیرا مدت زمان قریب نیم قرن بحران جدی با دشمن غاصب برای ظهور و اثبات و تحمیل خود به عنوان پارادایم جدید زمان قابل توجه ای است.

پارادایمی که با گفتمان غالب شده ی خود ضمن در بحران قراردادن پارادایم پیشین نه تنها آنرا به انزوا رانده که خود را تمام قد در معرض دید طالبان خود قرارداده و با استقبال توده ها ی به حساب نیامده مواجه شده است.

بنابراین وقتی بلوک غرب با هژمونیک مستقرخود در اسرائیل دیگر توانائی حفظ و بقاء رژیم جعلی خود ساخته را به خاطر استقبال توده ها از جنبش های جدید اجتماعی یا مقاومتی ازسوی مخاطبان پرشمار گفتمان جدید حتی با گستردن چترهای آهنین درمناظق حساس تا دیروز دور از دسترس خود را دید که نمی تواند از تیررس موشکهای مقاومت دورنگه دارد دست رژیم نامشروع صهیونیستی را بازگذاشته وآن رژیم نیزچاره ای جز سفاکی وکودک کشی ندید تا شاید بتواند اندکی از فشار فزاینده بر خود بکاهد و در پای میز مذاکره دستش بالا باشد.

اما غافل که او قبل از حاضرشدن در پای میز مذاکره در همان میدان نبرد با تغییر پارادایم قافیه را باخته و عرصه را به جوانان شهادت طلب و مادران شهید پرورشان واگذار کرده و دیگر از دست حامیانی که او را با سزارین متولد کرده و با دوپینگ درصدد نگه داریش هستند نیز کاری برنمی آید زیرا که در عالم واقع چرخش پارادایمی رخ داده و به اذعان اخیر هنری کسینجر مشاور ارشد کاخ سفید و لیدر نظام درشرف سقوط سلطه:«امپراتوری ایرانیان درشرف احیاست» و واقعیت را جز قبول چاره ای نیست.

*كارشناس ارشد علوم تحقيقات تهران


6 نظر

 1. مهدی گفت:

  0

  0

  تصویر زیبایی از پیروزی مقاومت مردم غزه درجنگ ۵۱روزه فهمیدنی است واهمیت این پیروزی فقط در میدان جنگ مستقیم ورویارو نیست که درعرصه باور تحول رخ داده اینگونه است که استکبار از ایران خشمگین است از این مقاله تخصصی من این را فهمیدم وضمن عذرخواهی از نویسنده محترم امیدوارم برداشت درستی کرده باشم

 2. ساره گفت:

  0

  0

  آره مهدی جان دفاع با قلم از مقاومت اینگونه است همیشه که فرصت دفاع رویارو پیش نمی آید اگربیاید من ۱۸ساله با تمام وجود می ایستم ایکاش قلمم اینگونه بود

 3. دانشجو گفت:

  0

  0

  سلام استاد قلم روانی داری مثل صحبت هات تو این سایت هم مطلب بذار چون من مشتری همیشگی این سایت خوبم

  • داریوش گفت:

   0

   0

   دانشجوی محترم از اینکه با من در مراجعه به این سایت پرمخاطب همسفری خرسندم وافتخارمیکنم که با شما دراضافه کردن آگاهی هام تلاش میکنم
   جهت اطلاع ازاین نویسنده در سایت صحبت نو چندی قبل دربهبوهه ی کشتاراطفال غزه مقاله ی جالبی با عنوان ژئوپلیتیک مقاومت گذاشته بود توصیه میکنم همون هم بخون بسیارجالب بود

 4. دانشمند گفت:

  0

  0

  انصافا مرحبا دارد
  اینکه یک لارستانی اینگونه از تفکرمقاومت عالمانه دفاع کرده جای مباهات دارد وباید به مراجع بالاتر منعکس شود

 5. مهرداد گفت:

  0

  0

  واقعا دست مریزاد این مقاله ازیک جوان لارستانی مرحبا دارد باید آنرابه بالا منعکس کرد تا استعداد ما را بفهمند

ارسال نظر

طراحی و توسعه توسط رضوان