میزان رضایت مندی شما از عملکرد شورای چهارم شهر لار چقدر است؟

نتایج

Loading ... Loading ...

انتشار در۱۱ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱:۳۴ ب.ظ سرویس:مطلب شما بدون دیدگاه 513 بازدید

پرسش و پاسخ قانون کار/ از تعریف کارگر تا وضعیت بیمه شدگان تامین اجتماعی و کارگاه های خانوادگی

پرسش و پاسخ قانون کار/ از تعریف کارگر تا وضعیت بیمه شدگان تامین اجتماعی و کارگاه های خانوادگی

آفتاب لارستان: غلامرضا قناعت پیشه، بازرس کارِ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی لارستان بعضی موضوعات پرکاربرد مرتبط با حوزه «کار» را در قالب پرسش و پاسخ گردآوری کرده است که در ادامه اولین بخش آن را می خوانید:

***

پرسش: کارگر مشمول قانون کار چه کسی است؟ آیا نمایندگان کارفرما نیز کارگر شناخته می شوند؟

پاسخ: از لحاظ قانون کار؛ کارگران مشمول این قانون کلیه اشخاص حقیقی هستند که در ازاء دریافت اجرت به دستور و به حساب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری (کارفرما) انجام یک فعالیت جسمی یا فکری را عهده دار بوده و در شمول مقررات استخدامی خاص؛ مصوب قوه قانونگذاری و یا مصوب مرجع ماذون از قوه مزبور؛ نیز قرار نداشته باشند. ضمنا نمایندگان کارفرما که از طرف ایشان اداره کارگاه را عهده دار می باشند نیز چنانچه در تعریف فوق الذکر قرار داشته باشند به اعتبار انجام کار و دریافت اجرت کارگر شناخته خواهند شد. بدیهی است در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل تشخیص رابطه کارگری و کارفرمائی و احراز شمول قانون کار بر این رابطه با هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در آن ادارات  خواهد بود.

***

پرسش: آیا همه بیمه شدگان قانون تامین اجتماعی مشمول قانون کار نیز می شوند؟

پاسخ: طبق بند ۱ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی؛ بیمه شده شخصی است که راسا مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه؛ حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد. از طرفی؛ برابر ماده ۱۴۸ قانون کار کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. بنابراین با توجه به ماده ۱۴۸ قانون کار کلیه کسانی که مشمول این قانون هستند الزاما تحت پوشش مقررات قانون تامین اجتماعی قرار می گیرتد اما همه اشخاصی که در شمول قانون تامین اجتماعی قرار دارند با امعان نظر به بند ۱ ماده ۲ این فانون که فوقا اشاره شد لزوما مشمول قانون کار نخواهند بود به ویژه این که بخش های قابل توجهی از بیمه شدگان تامین اجتماعی مشمول مقررات استخدامی خاص می باشند.

 ***

پرسش: در کارگاهی صاحب کارگاه با برادر خود اشتغال به کار دارد آیا این کارگاه با استناد به ماده ۱۸۸ قانون کار یک کارگاه خانوادگی شناخته شده و از شمول مقررات قانون کار خارج می باشد؟

پاسخ: نظر به اینکه برابر ماده ۱۸۸ قانون کار صرفا کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار در آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود از شمول این قانون مستثنی شناخته شده اند و از طرفی برادر و خواهر به موجب ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی جزو خویشاوندان طبقه دوم محسوب می گردند لذا به این اعتبار، کارگاهی که در آن کار توسط برادر و خواهر انجام میشود کارگاه خانوادگی تلقی نشده و مشمول قانون کار خواهد بود.

منبع: کتاب پرسش و پاسخ روابط کار _ نوشته محمد جواد الهیان


ارسال نظر

طراحی و توسعه توسط رضوان