میزان رضایت مندی شما از عملکرد شورای چهارم شهر لار چقدر است؟

نتایج

Loading ... Loading ...

انتشار در3 آوریل 2020 ساعت 5:48 ب.ظ سرویس:مطلب شما 27 دیدگاه 564 بازدید

یونسکو: بیش از ۳۰۰ شهر و روستا در فارس و هرمزگان به زبان لارستانی حرف می زنند+ اسامی مناطق

یونسکو: بیش از ۳۰۰ شهر و روستا در فارس و هرمزگان به زبان لارستانی حرف می زنند

صمد کامجو: زبان لارستانی نقطه مشترك فرهنگ مردمان خونگرم لارستان، خنج، گراش، اوز، لامرد، مهر و استان هرمزگان می باشد.

این مردمان که گویشوران زبان لارستانی به حساب می آیند در وسعت جغرافیایی گسترده ای  پراکنده اند. منظور همه آن کسانی هستند که  به لهجه ها و گویش های مختلف این زبان را تکلم می کنند و در گفتگو کردن با هم  و تفاهم زبان یکدیگر مشکلی ندارند.

در این یاداشت که از نقشه سایت سازمان بین المللی یونسکو گرفته شده است سعی شده تا آنجا امکان داشته باشد از همه آبادی هایی که لارستانی زبان ها در آن زندگی می کنند نام برده شود. هر چند ممکن است که بعضی از قلم افتاده باشد.

بیش از ۳۰۰(سیصد) شهر و روستا، دیار و آبادی در استان های فارس و هرمزگان با زبان لارستانی تکلم می کنند. همچنین باید توجه داشت در بعضی از آبادی های منطقه لامرد ممکن است عده ای به گویش لری و در مناطق قریب به بندرعباس به گویش بندری هم در کنار زبان لارستانی تکلم کنند. ضمنا تخمین زده می شود بالغ بر چهار میلیون نفر در جهان با زبان لارستانی تکلم می کنند.

در ادامه به مناطقی که به زبان لارستانی تکلم می کنند اشاره شده است:

 (الف)

آشنا

 آغصه

اوز

ارد

احمد خلف

ابلود

اسلام آباد

ایلچی

ارمک

اشکنان

اهل

احمد محمودی

اشکون

انجیره

اخشام

انوه

ابگنه

اسیر

احمدی(ب)

آفتاب (هرمزگان)

انوه(هرمزگان)

ای شیرین(هرمزگان)

آبگرم خمیر(هرمزگان)

اوین(هرمزگان)

ایسین پل(هرمزگان)

ایسین(هرمزگان)

آل درویش(هرمزگان)

ابوموسی(هرمزگان)

(ب)

بلوچی

براک

بن کوه

بریو

بیغرد

بید شهر

بیرم

بندر لنگه

بو چیر

بالا ده

بادنی

باغ

بستانو

بیخویه قدیم

بائن

بلغان

باغان

بریز

بنارویه

بختیارویه

برکه شیخ(هرمزگان)

بیکا(هرمزگان)

باسعیدو شهرو(هرمزگان)

بهده(هرمزگان)

بستک (هرمزگان)

یکا(هرمزگان)

بستانه(هرمزگان)

بوچیر(هرمزگان)

بندمعلم(هرمزگان)

برنطیق (هرمزگان)

(پ)

پای تاوه

پسبند

پدل

پا قلات

پیگروبه

پاتل(هرمزگان)

پل (هرمزگان)

پارسیان(هرمزگان)

(ت)

تخته

ترمان

تیاب(هرمزگان)

تنگ دالان(هرمزگان)

تازیان پایین – تازیان بالا(هرمزگان)

تمب کوچک وبزرگ(هرمزگان)

تدرویه(هرمزگان)

تیرو(هرمزگان)

(ج)

جمال آباد

جویم

جلال آباد

جاسک(هرمزگان)

جناح(هرمزگان)

جلابی(هرمزگان)

جیحون(هرمزگان)

جغین(هرمزگان)

جمال احمد(هرمزگان)

(چ)

چاه وز

چغان

چاه شرف

چاه طلا

چاه نهر

چارک

چاله

چهار برکه

چاه بنارد

چاه عینی

چاه خالو ها

چاه کور

چاه بنارد(هرمزگان)

چاه مسلم(هرمزگان)

چاه ماخور(هرمزگان)

چاه سرمه(هرمزگان)

چمردان(هرمزگان)

(ح)

حهره

حسین آباد

حسین آباد مرگمار

حاجی خادمی(هرمزگان)

حمورابی(هرمزگان)

حمیران(هرمزگان)

(خ)

خلور

خلیلی

خشت

خنج

خرده دره

خبرگو و قلعه

خور

خونسرخ(هرمزگان)

خین(هرمزگان)

خمیر(هرمزگان)

(د)

دهمیان

ده کهنه

دهنو میر

ده نو

ده فیش

دهنو خواجه

دهکویه

دهنگ

ده شیخ

دستجرد

دژگان

دیده بان

دابست

ده تل

درز

دشتی

دنگز

دامچه

دیمبنو(هرمزگان)

دیرستان(هرمزگان)

دیوان(هرمزگان)

درگهان(هرمزگان)

دهو(هرمزگان)

دهنو(هرمزگان)

دمیلو(هرمزگان)

دشتی(هرمزگان)

دهتل(هرمزگان)

  (ر)

رکن آباد

رستاق

رستمی

رویدر(هرمزگان)

رودان(هرمزگان)

رودخانه گهره(هرمزگان)

رضوان(هرمزگان)

رمکان(هرمزگان)

رمچاه(هرمزگان)

رودبار(هرمزگان)

روستای دالان(هرمزگان)

روستای کاروانسرای جنی(هرمزگان)

(ز)

زروان

زین الدینی پایین

زیارت

زینل آباد

زاهد محمود

زنگارد(هرمزگان)

(س)

سده

سایه خوش

سیگار

سایبان

سیاهو(هرمزگان)

سهیلی(هرمزگان)

سرگپ(هرمزگان)

سرتنگ(هرمزگان)

سرخون(هرمزگان)

سندرک(هرمزگان)

سوز(هرمزگان)

سیریک (هرمزگان)

(ش)

شرفویه

شیخ عامر

شناس

شاه غیب

شهرستان

شیرینو

شهرک بیخویه

شهاب(هرمزگان)

شمیل(هرمزگان)

(ط)

طبل(هرمزگان)

طولا(هرمزگان)

(ع)

علامردشت

علی آباد

عمادشهر

عالی احمدان

عالی آباد

(غ)

غیب الهی

غدیر کوه

غدیر صابری

(ف)

فداغ

فرشته جان

فیشور

فارو(هرمزگان)

فرامرزی(هرمزگان)

فلشکون(هرمزگان)

فارغون(هرمزگان)

فتویه(هرمزگان)

فین(هرمزگان)

(ق)

قلات

قلندران

قلعه قاضی(هرمزگان)

قشم(هرمزگان)

(ک)

کشمک

کورده

کاریان

کارگاه

کندر عبد الرضا

کریشکی

کمال آباد

کهنویه

کودیان

کرمستج

کهنه برهان

کهنه مرکزی

کندر شیخ

کهنه عباسی

کهنه اوز

کهنویه

کوهج

کوره

کورده خنج

کال

کنار سیاه (کوال)

کهنو

کرویه

کاریان

کوشک

کوخرد

کهورستان(هرمزگان)

کنگ(هرمزگان)

کهتک(هرمزگان)

کاروان(هرمزگان)

کلاهی(هرمزگان)

کوهستک(هرمزگان)

کورزانک(هرمزگان)

کشار(هرمزگان)

کنچی (هرمزگان)

کرمران(هرمزگان)

کشا(هرمزگان)

کشار(هرمزگان)

کمشک(هرمزگان)

کیشی(هرمزگان)

کیش(هرمزگان)

کوشه(هرمزگان)

کمال گرمی(هرمزگان)

(گ)

گله دار

گراش

گرمشت

گنگ ریشه

گتاو

گزدان

گنگ

گلار

گشون

گزه

گابست

گرکو

گاوبندی

گرازی

گارستانه

گزیر

گاو بست

گچویه

گزه

گیاهدان(هرمزگان)

گچین بالا – گچین پایین

گری شیخ(هرمزگان)

گوین(هرمزگان)

گشار(هرمزگان)

گوده(هرمزگان)

گنو(هرمزگان)

(ل)

لامرد

لاور خشت

لب اشکن

لطیفی

لاغر

لمزان

لاور کال

لاغران

لار

لنگه(هرمزگان)

لافت(هرمزگان)

(م)

میستان

محمله

مارمه

مکویه

مز

مغویه

مراغ

مولایی

محمود آباد

مزایجان

مهران

هرگان

منصور آباد

مغ احمد کل متلی(هرمزگان)

مقام(هرمزگان)

مسن(هرمزگان)

مغویه(هرمزگان)

میناب(هرمزگان)

(ن)

نرمان

نخل صفا

نیکان

نخل(هرمزگان)

(و)

وراوی

وردوان

(ه)

هیرم

هرم

هرمود میر خوی(عباسی)

هرمود صحرای باغ

هود

هیرو

هفتوان

هاشمی(هرمزگان)

هنگام(هرمزگان)

هرمز(هرمزگان)

هاشم آباد(هرمزگان)

هشتیز(هرمزگان)

هرنگ(هرمزگان)

هنگویه(هرمزگان)


27 نظر

 1. Ali گفت:

  1

  0

  احسنت…
  متاسفانه عده ای در منطقه سعی دارند برای مطرح کردن نام خود و دیارشان ، تمدن و فرهنگ غنی منطقه را ناچیز جلوه دهند…
  «جواب ابلهان خاموشی ست» بهترین پاسخ برای ایشان است…

 2. گراش اصلی گفت:

  1

  3

  مردم گراش اچمی حرف میزنن جناب کامجو
  مردم خنج و… هم بعید میدونم لارستانی رو قبول داشته باشند.

 3. نظر لارستانی گفت:

  2

  0

  ماشاالله صمد سر طلایی

 4. گراشی گفت:

  1

  3

  آخه شما لاری ها اول می دونید آغصه کجاست .اولا آغسته نمی نویسند .الان داخل ایران و تلویزیون ایران به طور رسمی که بزرگترین مرجع هست می گوید اچمی الان به کانال های بیگانه روی آوردید .خواهش می کنم از زبان مجهول ل ا ر ی استفاده نکنید و بیشتر از این کارنامه سیاه خود را سیاه تر نکنید .این کارا فقط می خواهید بکنید که بگویید که لار مثلا استان می شود .آخه هیچکس نمیخاد با شما باشه و الان تنها روش که براتون باقی مانده مثلا فرهنگ را لاری بنامید .من گراشی هیچوقت نخواهم گفت زبانم ا ا ر ی هست و حتی اگر حق با شما باشد .یادتان رفت چطور می خواستید که گراش را ناحیه ۳کنید و می خواستید به جایی نرسیم الان به شکرانه خدا پیشرفت کردیم و شما لاری ها روز به روز از پیشرفت شهرمان اشک بریزید .الانم وقت تلافی هست و چنان بکوبیم که دیگر بدانید که گرا ش هم آرش کمانگیر دارد و نمی توانید هویت اش زیر سوال ببرید .خدا رو شکر که نشدم لاری که روزی مطلبی دروغ نصر بدهم فقط بخاطر تعصب بیجا .آخه شما یک نفرید و یک دست صدا ندارد .ما خنج و گراش و اگر اوز هم می خواهد بیاید چنان بر لفظ اچمی می نوازیم که دیگر فکر دروغ به مخ تان راه ندهد .

  • تأمل گفت:

   1

   2

   من گراشی هیچوقت نخواهم گفت زبانم ل ا ر ی هست، حتی اگر حق با شما باشد!

  • لارستان کهن گفت:

   0

   0

   همانگونه که طلا ناخالصی از دست میدهد لارستان هم خالص تر میشود یک بی فرهنگ عقده ای مثل تو را میخواهد چکار

 5. او زی شهرستانی گفت:

  0

  3

  فقط زبان اچمی درسته الکی جوندین

 6. ناشناس گفت:

  1

  0

  قطعا زبان لارستانی و گویش های مختلف آن زبان ریشه داری است که با باسمه و درفش نمی شه واژه مجعول اعچمی را لر آن نهاد. اما از دیدگاهاحساسات استقلال طلبانه می توان از زبان اوزی گراشی بندری و… نام برد که هم زیبا تر است و هم توجیه زبان شناسانه بهتری دارد تا آن جا که یاد می دهم به عنوان کسی که زبانش لاری نیست اما به زبان لاری اوزی گراشی و… احساس تعلق خاطر دارد. وقتی می خواستند زبان مادری ما را تمسخر کنند از اعچم مچم استفاده می کردند.

 7. اتمی زبان گفت:

  0

  2

  ما که به زبان اچمی صحبت میکنیم…
  اخه چرا کم سواد ها هم حرف میزنن؟

 8. اتچمی زبان گفت:

  0

  0

  ما که به زبان اچمی صحبت میکنیم…
  اخه چرا کم سواد ها هم حرف میزنن؟

 9. ناشناس گفت:

  3

  0

  احسنت
  پاسخ خوبی به کم سوادانی بود که یک فعل را تحت عنوان نام یک زبان استفاده میکنند.

 10. جویمی گفت:

  1

  0

  انشآالله که جویم هم شهرستان میشه ولارستان بازهم کوچک میشه مادیگه نمیخواهیم زیرسلطه لارباشیم زبانمان هم اچمی است تموم دیگه دوره لارگذشته مردم دانا شده اند

  • امین گفت:

   1

   0

   جالبه جویم هم اچمی حرف. میزنه یا قصه فاصله ۱۵۰کیلومتری لارستان تا گراش هستش

 11. ب گفت:

  1

  1

  مثل اینکه بسیاری از نقاط لارستان را نمی‌شناسید و صحبت‌کردن مردم آن جا را نشنیده‌اید. معمولا در این گونه مواقع ما لارستانی به حساب می‌آییم.

 12. اوزی گفت:

  1

  0

  در این روزگار قرنطینه اگر خواستید با اسم فامیل بازی کنید منبعی بسیار خوب برای اسم فامیل بازی در قسمت نام شهرها. مورد داشتیم با حرف ح بازی اسم فامیل بازی می کردند. بابا نام شهر را خالی گذاشت پسر ده ساله اش نوشته حمورابی. دعوا و مرافعه شروع شده که همچين شهر یا روستای وجود نداره، پسر برگشته به باباش گفت اول صبح من یواشکی رفتم سراغ موبایلت در آنجا خواندم که صمد کامجو ادعا کرده شهر یا روستای حمورابی در هرمزگان وجود دارد و لاری زبان هستند. یاد برنامه تلویزیون دهه هفتاد افتادم گفتم دلبندم اون هندروابی است و نه حمورابی ولی هر کاری کردم پسرم به خوردش نرفت و حرف من را قبول نکرد و فقط به جناب کامجو استناد می کند. در ادامه با حرف ی بازی کردیم اينبار دختر هشت ساله ام در قسمت حیوان نوشته یره داشتم از عصبانیت منفجر می شدم دخترم گفت باباي نگران نباش ما بچه های نسل جدید اهل تحقیق هستیم و مستند حرف می زنیم، سرکار خانم مالچنوا در یک مقاله گفته یره یعنی شتر پس من درست نوشتم و من برنده ام. هيچي دیگر از دست پترات های محققین من دارم سر به بیابان می زنم.

 13. ناشناس گفت:

  0

  0

  خرده دره ترک زبانند اشنا و باغان اصلا به زبان فارسی صحبت نی کنند اکثر این ابادیها اشتباه نوشتید کل جمعیت چهار شهرستان ۴۰۰ هزار ننیشه چطوری کردی ۴۰۰۰۰۰۰

 14. محمدتقی گفت:

  0

  0

  درودبرحاج صمدعزیزکه بهترین سندراارئه نمودن ما لاری هستیم وزبانمان هم لاری اچو م درزبان به معنای عطسه است حالا دیگران هرچه میخواهد دل تنگشان بگویندچیزی که عیان است چه حاجت به بیان است تازه ازهمین لفظ اشتباه هم که دوستان بکارمیبرندتنها مفهوم مربوط تنهایاداورزبان ومنطقه لارستان وجنوب کشوراست چه انها بپسندند چه نپسندند وجودت بسلامت جناب کامجو که حقیقتازحمات زیادی درمعرفی شهرمان داشته ایدهمانندبقیه فرهیخته گان شهرم ممنونیم ازشما

 15. اَچُمی گفت:

  1

  0

  #بدون_تعارف_اچمی_هستم

  • ناشناس گفت:

   0

   0

   آنها که اصالت ندارند پیگیر این هستند که اصالت دیگران را خدشه وتخریب کنند.
   اگر دیار وشهر نداری اچمی بمان وبا اچمی مشهور شو.

 16. اوزی دوستدار منطقه گفت:

  1

  0

  نام زبان در منطقه ما لارستانی است وخواهد بود بسیاری از مردم با فرهنگ منطقه از لفظ اچمی نا خشنود وانرا نوعی توهین به زبان لارستانی می دانند وانصافا هم اچمی لفظ نا مناسب است

 17. شهرستان اوز گفت:

  1

  0

  مامردم اوزاچمی زبان هستیم ولاریها خودشون رابکشندهم اچمی زبان هستیم والسلام

 18. گراش گفت:

  1

  0

  چقدر این خنجی ها بهشون بر خورده و توی اینستا تبلیغ اچم بودن می کنند و حتی بعضی مواقع توهین هم به لاری ها می کنند .به نظرم البته نمی دونم قبلا لاری می گفتند ولی الان بخاطر که لار گذشته خود را از دست داده و ضعیف شده و حتی بخاطر کوچ به مرکز استان مثل سابق نیست دیگر شهرهای دور و بر چون بزرگ شده اند دیگه بهشون بر می خوره که ما لاری هستیم و اچمی می گویند که شهر و دیارشان به زبان بیاید و دیگه دوست ندارند کنار شهرشان اسم لار بیاید

 19. یک فرد. منصف. از اوز گفت:

  1

  0

  گرچه الان. لار وگراش. واوز. وخنج هر کدام شهرستان مستقل هستند. واز نظر دولت. وتقسیمات. کشوری.واجتماعی دارای هویتی مستقل می باشند ودیگزبعد از نام. این شهرها پسوند. لارستان. نمی گذارند. اما. همگی. دارای یک فرهنگ. وزبان مشترک. هستیم. ونام. این. زبان. شیرین لارستانی. ودارای. گویشهای زیبای. گراشی. لاری. اوزی. خنجی. بستکی. و……. می باشد

 20. عباس علی هرم گفت:

  1

  0

  جناب کامجو حد اقل به جزایر خالی از سکنه رحم می‌کردین 😂
  جزیرهٔ فارو؟؟؟؟ 🧐

 21. ص گفت:

  0

  0

  یک مسئله که درموردکلیه زبان های دنیا صدق اکن
  نام زبو یا بنام اقوام یا شهر اسسی
  زبن عربی
  زبن لری
  زبن ترکی
  زبن انگلیسی
  زبن فرانسوی
  زبان فارسی
  و.
  زبان لاری یا لارستانی

  شما اتک دنیا بگردی زبان بنام فعل پیدا ناکنی

  بجای از واژه اچمی استفاده بکنی چه خشتر ابو که از شهر ودیارتو اسم بیاری
  مثلا بگویی زبان یا گویش خنجی
  زبان یا گویش بستکی
  یا زبن ویا گویش گراشی
  و …
  حداقل هویت واصالت خود که نشو ومعرفی اکردایی

ارسال نظر

طراحی و توسعه توسط رضوان