موضوعات : اجتماعی

جزئي نگري، آفتِ هميشگيِ مديريتِ شهريِ لار است

هر چند بنا نداريم به اين زودي به نقد عملكرد شورا به عنوان سياستگذار اصلي حوزه شهري بپرداريم اما اطلاع از برنامه هاي شوراي شهر با گذشت چهار ماه از آغاز فعاليتش توقع بي جايي نيست.

تقسيمات كشوري؛ هدف يا وسيله؟!

مباحث تقسيمات كشوري در اين كشور و بطور خاص جنوب آن تمامي ندارد. هنوز خاكستر آتش انشعاب و انتزاعي سرد نشده كه…

در بي سرانجامي آنچه «عشق» مي خوانيم!

در سلسله مقالاتی که به نوبت تقدیم خواهد شد، برآنیم ضمن بازتعریف برخی مفاهیم و مسائل عمده جمعی و فردی، بعضی معضلاتی را که جامعه بدان مبتلا است، از دریچه ای دیگر ببینیم.

خيلي ها دوست ندارند مدير فرودگاه، لاري زبان باشد!

عنايت انصاري فرد؛ مديركل فرودگاه لارستان ازجمله مديراني است كه به صراحت لهجه شناخته مي شود. گفت و گوي ما با او قسمتي از اين روحيه او را نشان مي دهد!

گذشته، چراغ راه آينده

در باب تاريخ ايراهستان و لارستان، مطالعات و كتب قابل توجهي در دست است و با تعدادي كمتر در حوزه ادبيات و فرهنگ. اما آنچه در سير تحولات و بررسي چگونگي سير نزولي اين سرزمين ناديده گرفته شده است «تاريخ اجتماعي» است كه شايد گره گشاي بسياري از عقب ماندگي هاي سده اخير باشد.

در اولين فرصت به لارستان سفر خواهم كرد

دكتر سيد محمد احمدي؛ استاندار فارس در روزهاي اول شروع به كار خود در سفري كه به زادگاه خود يعني منطقه فال و اسير گله دار داشت پاسخگوي پرسش هاس «صحبت نو» شد.

در مديريت شهري، رضايت و مصلحت شهروندان به يك اندازه مهم است!

«محمدامين گرامي» دانش آموخته رشته شهرسازي در مقطع كارشناسي و طراحي و برنامه ريزي شهري در مقطع كارشناسي ارشد است…

طراحی و توسعه توسط رضوان