موضوعات : نشریه ایراهستان

دانلود دومین شماره نشریه «ایراهستان»

دانلود دومین شماره نشریه «ایراهستان» دومین شماره نشریه «ایراهستان» به مدیرمسئولی حمید منشی هفته پایانی اسفندماه ۹۵ چاپ و منتشر شد. تاکید بر نقد و تحلیل و مصاحبه تفصیلی و اجتناب از درج «اخبار» روزمره، از جمله تمایز این نشریه با دیگر نشریات لارستان است. نسخه «پی دی اف» دومین…

دانلود نخستین شماره نشریه «ایراهستان»

دانلود نخستین شماره نشریه «ایراهستان» اولین شماره نشریه «ایراهستان» به مدیرمسئولی حمید منشی ۲۹ دی ماه چاپ و منتشر شد. مجوز ایراهستان «دوهفته نامه» است اما چند شماره آغازین آن بصورت ماهیانه و در هفته پایانی هر ماه منتشر خواهد شد. تاکید بر نقد و تحلیل و مصاحبه تفصیلی و…

دانلود شماره ۱۵ ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو»

دانلود شماره ۱۵ ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو» پانزدهمين شماره ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو» كه شماره ۱۱۲۸ آن محسوب مي شود از هفته گذشته به روي گيشه هاي مطبوعاتي رفته است. نسخه پي دي اف اين شماره را از (اينجا) دانلود كنيد.  

دانلود شماره ۱۳ ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو»

دانلود شماره ۱۳ ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو» سيزدهمين شماره ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو» كه شماره ۹۹۷ آن محسوب مي شود از هفته گذشته به روي گيشه هاي مطبوعاتي رفته است. نسخه پي دي اف اين شماره را از (اينجا) دانلود كنيد.

دانلود شماره دوازدهم نشريه «بشارت نو»

دانلود شماره دوازدهم نشريه «بشارت نو» دوازدهمين شماره ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو» كه شماره ۹۸۴ آن محسوب مي شود از هفته گذشته به روي گيشه هاي مطبوعاتي رفته است. نسخه پي دي اف اين شماره را از (اينجا) دانلود كنيد.  

دانلود شماره يازدهم نشريه «بشارت نو»

دانلود شماره يازدهم نشريه «بشارت نو» يازدهمين شماره ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو» كه شماره ۴۴۹ آن محسوب مي شود از هفته گذشته به روي گيشه هاي مطبوعاتي رفته است. نسخه پي دي اف اين شماره را از (اينجا) دانلود كنيد.

دانلود شماره دهم نشريه «بشارت نو»

دانلود شماره دهم نشريه «بشارت نو» دهمين شماره ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو» كه شماره ۹۳۰ آن محسوب مي شود از هفته گذشته به روي گيشه هاي مطبوعاتي رفته است. نسخه پي دي اف اين شماره را از (اينجا) دانلود كنيد.

دانلود شماره نهم نشريه «بشارت نو»

دانلود شماره نهم نشريه «بشارت نو» نهمين شماره ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو» كه شماره ۸۹۹ آن محسوب مي شود از هفته گذشته به روي گيشه هاي مطبوعاتي رفته است. نسخه پي دي اف اين شماره را از (اينجا) دانلود كنيد.  

دانلود شماره ۸ ويژه فارس روزنامه بشارت نو

دانلود شماره ۸ ويژه فارس روزنامه «بشارت نو» هشتمين شماره ويژه ي فارسِ روزنامه بين المللي «بشارت نو» كه شماره ۸۷۳ آن محسوب مي شود از هفته گذشته به روي گيشه هاي مطبوعاتي رفته است. نسخه پي دي اف اين شماره را مي توانيد از (اينجا) دانلود كنيد.  

دانلود شماره ۷ ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو»

دانلود شماره ۷ ويژه فارسِ روزنامه «بشارت نو» هفتمين شماره ويژه ي فارسِ روزنامه بين المللي «بشارت نو» كه شماره ۸۴۱ آن محسوب مي شود از هفته گذشته به روي گيشه هاي مطبوعاتي رفته است. نسخه پي دي اف اين شماره را مي توانيد از (اينجا) دانلود كنيد.  

طراحی و توسعه توسط رضوان