موضوعات : صوت و فیلم

صوت/ حمله شاعرانه «عبدالرضا مفتوحي» به ميراث فرهنگي!

داغ بي پنگي/ حمله شاعرانه به ميراث فرهنگي!

فيلم/ شعرخواني مرحوم آيت الله سيد عبدالعلي آيت اللهي

شعرخواني مرحوم آيت الله سيد عبدالعلي آيت اللهي

فیلم/ انیمیشن سنگ و ماهی اثر «طاهره خوشه چین»

انیمیشن سنگ و ماهی اثر «طاهره خوشه چین»

صوت/ شعر «بواجی» عبدالرضا مفتوحی

شعر «بواجی» عبدالرضا مفتوحی/ صداي شاعر

طراحی و توسعه توسط رضوان