موضوعات : عکس

عكس/ نقاشي «سعيده آرين» روي بركه

نقاشي «سعيده آرين» روي بركه

گزارش تصويري/ بقعه پير سرخ لار

بقعه پير سرخ لار؛ ميراثي ثبت شده اما فراموش و رها شده!
عكاس: عليرضا خوشه چين

گزارش تصويري/ غذاي نذري ايام محرم در لارستان

مجموعه غذاي نذري ايام محرم در لارستان را از دريچه دوربين «حسين بامداد» ببينيد

گزارش تصويري/ گوردخمه هاي بندر سيراف

گوردخمه هاي بندر سيراف را از دريچه دوربين «سيد هادي عبدالرحيم زاده» ببينيد.

طراحی و توسعه توسط رضوان