موضوعات : یادداشت

آفتی بزرگ برای جامعه‌ای بزرگ

وقتی به برخی برنامه‌ها و بخش‌های خبری تلویزیون، برنامه‌ها و جشن‌های گوناگون و خبرهای دیگر رسانه‌ها نگاه می‌کنیم، متأسفانه آنچه بسیار نمود دارد، نوعی ظاهرگرایی، تکرار و جلوه‌های صوری است! به زبان ساده، در این روزگار پیشرفت و فناوری، ما همچنان در برخی ظواهر و سخنان و رفتارهای تکراری درجا می‌زنیم!…

از ماست كه بر ماست!

همين بي تفاوتي يا از ديد عده اي كه به اشتباه از آن به حجب وحيا، مناعت طبع و… ياد مي كنند از مسائل و منافع فردي فراتر رفته و در مقياسي وسيع تر به محيط اجتماعي و منافع منطقه اي بسط پيدا كرده و به يكي از عوامل اجتماعي عقب ماندگي منطقه تبديل شده است.

حاشيه اي بر سخنان جعفرپور در بيستمين ماه نمايندگي اش

حاشيه اي بر سخنان جعفرپور در بيستمين ماه نمايندگي اش دانيال افتخاري: چه خوب است هنگامی که می‌شود در یک جمله یا واژه‌ی ساده منظور و مقصودی را فهماند!… این نوشته‌ی کوتاه، شاید متن ادبی یا دلنوشته نباشد، اما وقتی به فاصله‌ی کوتاهی از یک اتفاق نوشته شود، نام آن…

لارستان برای ما چیست؟

منطقه لارستان پس از انقلاب، چندین بار پوست اندازی اداری و تشکیلاتی کرده است؛ تفکیک لامرد، خنج و گراش و هر پوست اندازی همراه با امید برای گروهی و دریغ برای گروهی دیگر بوده است!

تراوشات يك ذهن نامرئي/ يك

تراوشات يك ذهن نامرئي/ يك توضيح: تعدادي از نويسندگان آفتاب قصد دارند از اين به بعد در بخشهاي ثابتي با لحن و فضاي خاص و شخصي تري نگارش كنند. يكي از اين نويسندگان «احمد مبشري» است با بخشي ثابت به عنوان «تراوشات يك ذهن نامرئي». بي شك نظر شما مخاطبان…

تدبيري براي «عسرت» گذشته و اميد به «عشرت» آينده

دليل اينهمه استقبال از حضور استاندار فارس در لارستان چه مي تواند باشد؟ مهمتر اينكه چرا طي ۸ سال گذشته مردم لارستان به استانداران يا استانداران به مردم لارستان بي توجه بودند؟

جایی میان نگاه و تماشا

نگارنده به طور کلی دو انتقاد اساسی را به این نمایشگاه وارد می داند. یکی فقدان کیوریتوری (نمایشگاه گردانی) یعنی ضعف گزینش و چیدمان و دیگری تکنیک زدگی.

كدام «حق»، كدام «ناس»؟

آنچه دکتر کدیور در این کتاب و بسیاری دیگر از نوشته‌های خود از آن به حقوق بشر یاد می‌کند، به‌طور مشخص اشاره به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است که از اواسط قرن ۲۰ میلادی در جهان جاری و ساری شده است…

توسعه راه، راه توسعه

امروز با ارتقاي اداره راه لارستان به اداره کل که حدود چندین سال از آن می گذرد ما شاهد توسعه و ایجاد بزرگراه ها و اتوبان در اطراف شهرهایی می باشیم که با رابطه و به دور از ضابطه از این اداره کل متمتع می شوند ولی…

جزئي نگري، آفتِ هميشگيِ مديريتِ شهريِ لار است

هر چند بنا نداريم به اين زودي به نقد عملكرد شورا به عنوان سياستگذار اصلي حوزه شهري بپرداريم اما اطلاع از برنامه هاي شوراي شهر با گذشت چهار ماه از آغاز فعاليتش توقع بي جايي نيست.

طراحی و توسعه توسط رضوان