برچسب گذاشته شده با : "آثار تاريخي شهر لار"

مردم شهر بهوشید!

مردم منطقه لارستان کهن، لطفاً بهوش! این آثار متعلق به شما، برای شما و هویت شماست… وظیفه قانونی و عرفی و شرعی همه ماست که در حفظ و احیای آنها بکوشیم

عکس های ارسالی شما/ آبگرفتگی کوچه هایِ خاکی شهر لطیفی

عکس های ارسالی شما/ آبگرفتگی کوچه هایِ خاکی شهر لطیفی آفتاب لارستان: عکس های حاضر بدون امضا برای این سایت ارسال و آنطور که در توضیح آنها ذکر شده متعلق به شهر لطیفی و آبگرفتگی تعدادی از کوچه های آن پس از بارندگی اخیر است. ارسال کننده مطلب همچنین مدعی…

گریزی به نشانی ها و نشانه های فراموش شده شهرم «لار»

در جنوبی ترین نقطه فارس، جایی که آفتاب سوزانش، خاک تفتیده اش را خاکستری نشان کرده به لارستان می رسیم. لارستان بزرگ، که گرگین میلاد نامش را «لاد» نهاد.

طراحی و توسعه توسط رضوان