برچسب گذاشته شده با : "آرمان اقتداري"

توهم زدايي از دشمني مركز استان با ما

در حاشيه انتصاب دكتر مريدي به مديركلي ارشاد فارس توهم زدايي از دشمني مركز استان با ما آرمان اقتداري: بسياري از باورهاي عمومي ريشه در افكاري دارند كه هيچگاه به بوته آزمايش سپرده نشده اند. مثل همان مردي كه قبل از ورود به آبادي دو نابينا ديد و انديشيد كه…

طراحی و توسعه توسط رضوان