برچسب گذاشته شده با : "آسيب شناسي رسانه هاي محلي"

لارستان پتانسيل زيادي در مطبوعات فارس دارد

سيروس رومي، چهره باسابقه مطبوعات استان فارس و پژوهشگر حوزه رسانه پنجشنبه ۱۹ دي ماه مهمان اهالي رسانه لارستان بود. در اين نشست كه «آسيب شناسي رسانه هاي محلي» عنوان داشت نمايندگان نشريات ميلاد لارستان، صحبت نو، بشارت نو، عصر اوز، پسين دهكويه و افسانه زرين دشت و سايت هاي آفتاب لارستان، صحبت نيوز، لادستان و مُهرستان حضور داشتند.

«سيروس رومي» در لارستان رسانه هاي محلي را آسيب شناسي مي كند+ سوابق

سيروس رومي، محقق و روزنامه نگار باسابقه كه از او به عنوان پدر روزنامه نگاري فارس ياد مي كنند، جمعه ۱۹ دي ماه ۹۳ چند كارگاه تخصصي در لار و اوز برگزار مي كند.

طراحی و توسعه توسط رضوان