برچسب گذاشته شده با : "آنتي سيميتيسم"

اسرائيل و حربه «آنتی سیمیتیسم»

اسرائيل و حربه «آنتی سیمیتیسم» ريحانه گرامي: اسراییل نه پناه گاه یهودیان جهان که جز سرپوشی بر روی این رژیم نیست. سرمایه داران صهیونیسم و آفرینندگان دولت اسرائیل برای سرکوب کردن تمامی تلاش های استقلال طلبانه و آزادی خواهانه حربه ای چند پهلو درست کرده اند. تیغی نه یک دم…

طراحی و توسعه توسط رضوان