برچسب گذاشته شده با : "آن مرد امد"

آن مرد، آمد…

آن مرد، آمد… نگاهي كوتاه به دولتهاي پس از انقلاب در هفته دولت نيما نبئي*: بی تردید، نقاط ضعف و قوت هر دولت، تابعی از وقایع گذشته، شرایط حال و استراتژی های آینده ای است که برگرفته از دو فاکتور نخست می باشد: مروری بر گذشته دولت آیت الله هاشمی…

طراحی و توسعه توسط رضوان