برچسب گذاشته شده با : "آيت الله سيد عبدالعلي آيت اللهي"

مرد مردم و مدارا

همه آقا را به عنوان تكيه گاه خيمه وحدت مذهبي منطقه مي شناختند. البته شخصیت وحدت ساز ایشان، در واقع متأثر از یک ویژگی عام تر بود به نام مدارا.

آيت الله لاري؛ در لار ماند اما جهاني شد

آیت الله با انتخاب شهر لار ثابت کرد که از لحاظ علمی دید وسیع جغرافیایی دارد و عالِم با عالَم سر و کار دارد.

راز محبوبیت آیت الله

آیت اللهی یک «سبک زیستن» بود. همان گونه که امام موسی صدر در سطحی وسیع تر یک سبک بهتر زیستن را بر لبنان عرضه کرد. سبکی که در آن شیعه و سنی و مسیحی در کنار هم به وحدت رسیدند.

طراحی و توسعه توسط رضوان