برچسب گذاشته شده با : "آيدا هاشمي"

«رفعت حقيقي» سرپرست ارشاد لارستان شد

سرانجام پس از گمانه زني هاي زياد «آيدا هاشمي» سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي لارستان جاي خود را به «سيد علي اصغر رفعت حقيقي» داد.

شب بي حاشيه و بي تشريفات نمايش لار+ گزارش تصويري

همه چيز براي برگزاري يك جلسه متفاوت و صميمانه براي اهالي تئاتر لارستان مهياست. هنرمنداني كه به نظر مي رسد اين روزها بيشتر از «متن» درگير «حاشيه» هاي هنر خود هستند. موضوعي كه البته در بيانِ همه بايد از آن خارج شد اما در عمل اراده اي براي آن ديده نمي شود.

طراحی و توسعه توسط رضوان