برچسب گذاشته شده با : "ابوطالب روئينا"

«زرشادِ» استانيِ «روئينا» منتشر شد/ دورخيز نشريات لارستان براي انتشار استاني

«زرشادِ» استانيِ «روئينا» منتشر شد/ دورخيز نشريات لارستان براي انتشار استاني ماهنامه «زرشاد» به صاحب امتيازي و مديريت مسئولي ابوطالب روئينا منتشر شد. اين نشريه در ۴۸ صفحه در قالب «مجله» با موضوعات اجتماعي اقتصادي و بصورت استاني منتشر مي شود. شماره جديد اين مجله در ايام نوروز در شيراز…

طراحی و توسعه توسط رضوان