برچسب گذاشته شده با : "اداره كل ارشاد فارس"

اداره كل ارشاد كدام پوسترهاي جشنواره «زندگي ايراني» را حذف كرد؟

همانطور كه مي دانيد نتيجه جشنواره استاني پوستر «زندگي ايراني» در لارستان اعلام شد. از ۱۱۰ اثر رسيده به اين جشنواره ۴۵ پوستر توسط هيئت گزينش تاييد شد. در اين بين اما اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي فارس چند اثر را قبل از انجام داوري نهايي بنا به آنچه سياه نمايي و تضاد با اهداف جشنواره عنوان كرد، حذف نمود.

طراحی و توسعه توسط رضوان