برچسب گذاشته شده با : "اديان مصريان"

درس هاي تاريخ اديان/ دوران سیاهِ «اخن اتون» در مصر

درس هاي تاريخ اديان/ دوران سیاهِ «اخن اتون» در مصر اسدالله زهره وند: در مصر باستان روزگار فرعون، «آمِنِحوتِپِ» سوم به خاطر قدرت و نفوذ فراوانی که کاهنان به دست آورده بودند، فرعون همواره اندیشناک و نگران بود، اما فرعون هرگز نتوانست کاری در برابر کاهنان انجام دهد تا اینکه…

طراحی و توسعه توسط رضوان