برچسب گذاشته شده با : "ارتقاي كميته امداد جويم"

نمايندگي هاي كميته امداد در «جويم» و «بيرم» ارتقا يافتند

همزمان با عید سعید فطر نمایندگی های کمیته امداد امام در بخش های جویم و بیرم از لحاظ ساختاری ارتقا پیدا كردند.

طراحی و توسعه توسط رضوان