برچسب گذاشته شده با : "استاد شاكرنژاد"

اندکی سکوت و تأمل!

این نوشته، یادداشت از گونه‌ی یادداشت‌های پیشین نیست، که گلایه‌ای از سوز دل و رنجش خاطر است؛ و نه فقط برای «آفتاب» که برای دیگر رسانه‌های لارستان، خواهم فرستاد.

طراحی و توسعه توسط رضوان