برچسب گذاشته شده با : "استاد محمدرضا لطفي"

به جاودانگی لطفش

به جاودانگی لطفش* به ياد مرحوم استاد محمدرضا لطفي انگشتانم را که بر روی صفحه کلید می فشرم به یاد انگشتان او می افتم و حد تفاوتشان در هنرآفرینی که به بی نهایت میل می کند . اما چه اشکال دارد که انگشتان من به اندازه یک بی نهایت از…

طراحی و توسعه توسط رضوان