برچسب گذاشته شده با : "اسدالله گرامي"

خر عصاري و ساروج!

خر عصاري و ساروج! اسد الله گرامي: شروع كوچه باغ هاي نرسيده به رودخانه ي «بروند»، پل سنگي باريكي دو طرف آسمان كوتاه كوچه را به هم وصل مي كرد. آب پارياب و جباغ از اين «راه آبه» به باغ ها مي رسيد. توي خانه ي زير پل «ارده» درست…

طراحی و توسعه توسط رضوان