برچسب گذاشته شده با : "اسطوره"

اسطوره (استوره) چیست؟ (بخش دوم)

اسطوره (استوره) چیست؟ (بخش دوم) اسدالله زهره وند: اگر به ظاهر اسطوره نگاه کنیم و معتقد باشیم که اسطوره عینا اتفاق افتاده مانند اینکه باور داشته باشیم به راستی خدای خورشید درون آفتاب حضور دارد دچار خشک اندیشی و ظاهر بینی می شویم و باور به اسطوره جلوی پیشرفت علم…

اسطوره (استوره) چیست؟

اسطوره (استوره) چیست؟ اسدالله زهره وند: یکی از راههایی که باعث می شود مطالعه ی ادیان برای انسان شیرین و جذاب گردد و پیام هایی را که در متون آن دین نهفته درک کند و به دیده ی تمسخر به باورهای هیچ دین و اندیشه ای نگاه نکند، درک مفهوم…

طراحی و توسعه توسط رضوان