برچسب گذاشته شده با : "اكسپرسيونيسم زنانه"

خوانش اجتماعي هنر معاصر در سخنراني محمدرضا مريدي+ فايل صوتي

موضوع انتخابي دكتر مريدي براي سخنراني در اين نشست تخصصي، خوانش اجتماعي هنر معاصر با عنوان «اكسپرسيونيسم زنانه» بود. وي پس از يك سخنراني ۲۵ دقيقه اي به پرسش هاي حاضران در جلسه پاسخ داد.

اكسپرسيونيسم زنانه!

سخنران و كارشناس اولين نشست تخصصي انديشه و هنر «آفتاب» دكتر «محدرضا مريدي» است. او عنوان عجيب «اكسپرسيونيسم زنانه!» را براي سخنراني خود انتخاب كرده و قرار است در اين نشست به خوانش اجتماعي هنر معاصر بپردازد.

طراحی و توسعه توسط رضوان