برچسب گذاشته شده با : "الحاق فارس به دريا"

تشکیل استان جدید موضوعی انحرافی برای الحاق کوشکنار به لامرد

تشکیل استان جدید موضوعی انحرافی برای الحاق کوشکنار به لامرد پايگاه اطلاع رساني صحبت: در روزهای اخیر شایعه جدایی جنوب فارس و تشکیل استانی جدید به شکل مضحکی در فضای مجازی این منطقه منتشر شده است و امروز نیز نماینده لامردی شیراز در مصاحبه ای با ایلنا بر یکپارچگی فارس…

طراحی و توسعه توسط رضوان