برچسب گذاشته شده با : "اميرحمزه مهرابي"

«نخل فارس» در گراش منتشر مي شود

به صاحب امتيازي اميرحمزه مهرابي «نخل فارس» در گراش منتشر مي شود  گریشنا: امیرحمزه مهرابی، صاحب امتیاز مجله نخل فارس، از شروع انتشار این نشریه در اواسط آبان‌ماه خبر داد. مهرابی در گفتگوی مکتوب با گریشنا اظهار کرد: «ارکان مجله تثبیت، مطالب و محتوای مجله آماده شده و در مرحله صفحه‌آرایی…

طراحی و توسعه توسط رضوان