برچسب گذاشته شده با : "انتخابات شوراي دانش آموزي لارستان"

مشق دموكراسي در مدارس لارستان

دانش آموزان لارستان طي انتخابات، نمايندگان خود را برگزيدند مشق دموكراسي در مدارس لارستان همزمان با سراسر کشور هفدهمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی در تمامی مدارس لارستان برگزار گردید و دانش آموزان افراد مورد نظر خود را جهت تشکیل شورای دانش آموزی مدرسه خود انتخاب نمودند. به گزارش روابط…

طراحی و توسعه توسط رضوان