برچسب گذاشته شده با : "اندرز به حاجيان"

شعر/ اندرز «دكتر محموديان» به حاجيان

شعر/ اندرز «دكتر محموديان» به حاجيان دكتر سعيد محموديان، پزشك و نويسنده لارستاني ساكن آمريكا كه بيشتر با مقالات سياسي، اجتماعي همچنين تعلق خاطر به فرهنگ، آيين و سنتهاي لارستاني شناخته مي شود در حوزه شعر نيز گاهي طبع آزمايي مي كند. وي به تازگي و همزمان با ايام اعزام…

طراحی و توسعه توسط رضوان