برچسب گذاشته شده با : "انقلاب اسلامي"

آفتی بزرگ برای جامعه‌ای بزرگ

وقتی به برخی برنامه‌ها و بخش‌های خبری تلویزیون، برنامه‌ها و جشن‌های گوناگون و خبرهای دیگر رسانه‌ها نگاه می‌کنیم، متأسفانه آنچه بسیار نمود دارد، نوعی ظاهرگرایی، تکرار و جلوه‌های صوری است! به زبان ساده، در این روزگار پیشرفت و فناوری، ما همچنان در برخی ظواهر و سخنان و رفتارهای تکراری درجا می‌زنیم!…

طراحی و توسعه توسط رضوان