برچسب گذاشته شده با : "انقلاب چادرها"

انقلاب چادرها

انقلاب چادرها منيره جهان بين/ صحبت: ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی وخدایی… به رسم عشق سر برآستانت می گذارم، به رسم نجابت در سنگر معرفت و حیا مبارزه می کنم، به پاس حجب و غروری که عطایم کردی به بلندای تاریخ سکوت عفت پیشه می کنم، تا برادرانم،…

طراحی و توسعه توسط رضوان