برچسب گذاشته شده با : "اولين شماره بشارت نو لارستان"

«بشارت نو» منتشر شد

اولين شماره ويژه ي روزنامه «بشارت نو» توسط تحريريه سابق نشريه «صحبت نو» منتشر شد. اين ويژه نامه كه با شكلي شبيه نشريه پيشين اين گروه مطبوعاتي منتشر شده قرار است فعلا هر دو هفته يك بار به دست مخاطبان خود برسد.

طراحی و توسعه توسط رضوان