برچسب گذاشته شده با : "اولين نشست تخصصي انديشه و هنر آفتاب لار"

اكسپرسيونيسم زنانه!

سخنران و كارشناس اولين نشست تخصصي انديشه و هنر «آفتاب» دكتر «محدرضا مريدي» است. او عنوان عجيب «اكسپرسيونيسم زنانه!» را براي سخنراني خود انتخاب كرده و قرار است در اين نشست به خوانش اجتماعي هنر معاصر بپردازد.

طراحی و توسعه توسط رضوان