برچسب گذاشته شده با : "بازي هاي لاري بر روي ديوار"

وقتي ديوار فراموش شده شهرم از سرانگشتان خورشيد جان مي گيرد

وقتي ديوار فراموش شده شهرم از سرانگشتان خورشيد جان مي گيرد منيره جهان بين: رنگ از دور بر ديوار سفيدي خودنمايي مي كند، دوستان جواني قلم مو به دست پاي ديوار طراحي مي كنند. «گرامي» را قلم مو به دست از ميان بچه ها پيدا مي كنم. به زحمت مي…

طراحی و توسعه توسط رضوان