برچسب گذاشته شده با : "بازی برد برد"

در ضرورت بازی «برد-برد» شیخ تدبیر

در ضرورت بازی «برد-برد» شیخ تدبیر کرامت الله بلوچی: پر واضح است كه دولتها پس از انتخاب توسط مردم و استقرار در جايگاه خود، اهدافي را تدوين و براي به نتيجه رساندن آن استراتژي ها و راهكارهايي نيز بكار مي گيرند و بعضاً راهكارهاي معموله در مواردي به جامعه نيز…

طراحی و توسعه توسط رضوان