برچسب گذاشته شده با : "بخش دوم خاطرات"

از تهديد شدن به مرگ در كويت تا معرفي «صدام» به عنوان جانوري سمي در يك كنفرانس علمي!

بخش دوم خاطرات خواندني پزشك لارستاني مقيم آمريكا از تهديد شدن به مرگ در كويت تا معرفي «صدام» به عنوان جانوري سمي در يك كنفرانس علمي! پيش از اين بخش اول خاطرات خواندني و درس آموز دكتر سعيد محموديان، پزشك لارستاني (اوزي) سالن آمريكا را خوانديد(اينجا). در اين پست مي…

طراحی و توسعه توسط رضوان