برچسب گذاشته شده با : "بررسي مكاتب ادبي در كارگاه نقد و خلاقيت آفتاب"

پايان بحث مكاتب ادبي در كارگاه نقد و خلاقيت آفتاب

پايان بحث مكاتب ادبي در كارگاه نقد و خلاقيت آفتاب فاطمه محسن پور: دادائیسم، سوررئالیسم، رمان نو، شیوه جریان سیال ذهن موضوعات دو جلسه گذشته کارگاه نقد و خلاقیت آفتاب بود و همچنین به رمان فلسفی پس از جنگ جهانی دوم و به طور مختصر اگزیستانسیالیسم پرداختیم . پس از…

طراحی و توسعه توسط رضوان