برچسب گذاشته شده با : "برگزيدگان جشنواره عكس كرسم اوز"

خانواده هايي كه فقط عكاسان مي بينند!

موضوع جشنواره با عنوان «خانواده» مطرح شد و از عکس های برگزیده شده پیداست رویکرد داوران به بخش مستند اجتماعی نزدیکتر بوده تا بخش های دیگر. پدیده ای که با جشنواره نخستین آن نگاهی متفاوت تر داشت.

طراحی و توسعه توسط رضوان