برچسب گذاشته شده با : "بيرم لارستان"

منطقه حايل لار و لامرد همچنان در بن بست توسعه

منطقه حايل لار و لامرد همچنان در بن بست توسعه عباس رستمي/ بيرم كبير: مدت دو دهه است که به برکت توجهات نظام مقدس جمهوری اسلامی نسبت به مناطق محروم در جنوب فارس که ظرفیت های آن مورد غفلت واقع شده بود اقداماتی اساسی در حال شکل گیری است که…

آقاي رئيس جمهور! لطفا «بيرم» را از قفس آزاد كنيد!

آقاي رئيس جمهور! لطفا «بيرم» را از قفس آزاد كنيد! عباس رستمي/ بيرم كبير: تفاوت انقلاب اسلامی با انقلاب ها و نظام های دیگر این است که بر پایه دو اصل مهم توحید و عدالت استوار گردیده است. بر این اساس اصول نظام شکل گرفته و مسئولین و کار گزاران آن…

عكس نوشت/ سندي تاریخی در منع خان اشکنان از دخالت در امور بیرم لارستان

عكس نوشت/ سندي تاریخی در منع خان اشکنان از دخالت در امور بیرم لارستان سيد احمد عسكري: در یکی از اسناد تاریخی منتشر شده در کتاب «خاندان حاج سیدعلی تاجر بیرمی در ایالت فارس»، اطلاعاتی درباره تهدید محمدباقرخان اشکنانی توسط خبيرالدوله نايب الحكومه قدرتمند ایالت فارس به سبب دخالت در…

مطلب شما/ خاطرات يا مخاطرات!

خاطرات يا مخاطرات! عباس رستمي/ بيرم كبير: مدت سه دهه است که منطقه لارستان بزرگ با چالشهای مختلفی رو به رو بوده است که این روند یک امر طبیعی است و معمولاً در همه ی جوامع انسانی این تغییرات و تحولات وجود داشته و دارد. آنچه این تحولات را از…

طراحی و توسعه توسط رضوان