برچسب گذاشته شده با : "بيمارستان تامين اجتماعي لارستان"

جعفرپور: با تضعيف كنندگان لارستان مواجهه حساب شده مي كنيم

عنوان جلسه «شوراي اداري لارستان» است اما تفاوت آن با جلسات سابق، دعوت گسترده از خيرين لارستاني، اهالي رسانه و البته حضور اعضاي دفاتر نماينده مجلس در شهرستان هاي خنج و گراش است.

طراحی و توسعه توسط رضوان