برچسب گذاشته شده با : "بيمارستان گراش"

جعفرپور دو ساعت در بيمارستان گراش

جعفرپور دو ساعت در بيمارستان گراش گریشنا: دکتر جمشید جعفرپور در بازدید دو ساعتی خود از بیمارستان گراش، اجرای طرح تحول سلامت در بیمارستان گراش را بسیار خوب توصیف کرد. به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گراش در ابتدا نماینده مردم لارستان، خنج و گراش در…

طراحی و توسعه توسط رضوان