برچسب گذاشته شده با : "تالار انديشه دانشكده پرستاري لار"

جعفرپور: وزير بهداشت مجوز دانشكده را امضا كرد/ اقتداري: چرا در كمبودهاي لارستان هميشه مركز استان و شهرستان هاي مجاور را مقصر دانسته ايم؟

عمليات اجرايي ساختمان پرديس دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لارستان آغاز شد

طراحی و توسعه توسط رضوان