برچسب گذاشته شده با : "تجربه شاعرانگي دانش آموزان"

اولین تجربه شاعرانگی دانش آموزان پایه هفتم شادروان قاسمی!

بچه ها شعر را دوست دارند. گرچه معمولا میانه ای با اشعار ثقیل شعرای کلاسیک ندارند اما اگر همان ها را هم بتوانند خوب بخوانند و خوب برایشان بخوانی؛ برایشان دلنشین می شود.

طراحی و توسعه توسط رضوان