برچسب گذاشته شده با : "تراوشات يك ذهن نامرئي"

تراوشات يك ذهن نامرئي/ يك

تراوشات يك ذهن نامرئي/ يك توضيح: تعدادي از نويسندگان آفتاب قصد دارند از اين به بعد در بخشهاي ثابتي با لحن و فضاي خاص و شخصي تري نگارش كنند. يكي از اين نويسندگان «احمد مبشري» است با بخشي ثابت به عنوان «تراوشات يك ذهن نامرئي». بي شك نظر شما مخاطبان…

طراحی و توسعه توسط رضوان