برچسب گذاشته شده با : "تعرفه برق گرمسيري لارستان"

ماه هاي مشمول تعرفه برق گرمسيريِ درجه يك به ۵ ماه رسيد

براي مردم لارستان، خنج و گراش ماه هاي مشمول تعرفه برق گرمسيريِ درجه يك به ۵ ماه رسيد دفتر نماينده مردم لارستان، خنج و گراش با ارسال نامه اي به رسانه هاي حوزه انتخابيه خبر از ارتقاي ماههاي مشمول تعرفه گرمسيري درجه يك از سه ماه به پنج ماه در…

طراحی و توسعه توسط رضوان