برچسب گذاشته شده با : "تفكر اصولگرايي"

فرماندار لارستان در جمع معلمان: مردم ما هوشيار هستند و موفقيت هاي دولت تدبير و اميد را مي بينند/ تصور راي آوردن تفكر اصولگرايي در انتخابات اخير لارستان، خنج و گراش تصور اشتباهي است

در انتخابات اخیر مجلس هم مردم در خیلی از حوزه ها با دولت همیاری کردند و اگر افرادي فکر می کنند که مردم به اصول گرایان و تفكر اصولگرايي رأی داده اند سخت در اشتباهند

طراحی و توسعه توسط رضوان